Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, dwie tylko: poezja i dobroć… i nic więcej.
- Cyprian Norwid

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida

Nagroda im Cypriana Kamila Norwida ustanowiona została 29 października 2001 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Przyznawana jest corocznie artystom tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Od 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje również nagrodę specjalną “Dzieło życia” za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

czytaj więcej »
informacja o nagrodzie

Aktualności

Kto zdobędzie Statuetki Norwidowskie 2021?

Samorząd Mazowsza po raz dwudziesty przyzna Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji tego wyróżnienia!

czytaj więcej »

Mazowiecki Instytut Kultury