Aktualności

NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2024

W tym roku Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło Życia” odbierze wybitny śpiewak operowy słynący z charyzmatycznej osobowości scenicznej. Znamy również nominacje do nagrody za dzieło lub kreację powstałe w 2023 roku w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne i Teatr.

LAUREAT NAGRODY „DZIEŁO ŻYCIA” – Wiesław Ochman

Nagrodę specjalną za całokształt twórczości kapituła przyznała w tym roku Maestro Wiesławowi Ochmanowi. Wybitny śpiewak operowy, tenor liryczny – od dziesięcioleci występujący na scenach operowych Polski, Europy i obu Ameryk, osiągający liczne sukcesy festiwalowe oraz posiadający znaczący dorobek nagraniowy w najbardziej renomowanych firmach fonograficznych.

NOMINACJE DO NAGRODY: LITERATURA

 • Robert Papieski – za książkę „Oblicza Iwaszkiewicza”, Wydawnictwo Akademickie SEDNO;
 • Tomasz Tyczyński – za zbiór opowiadań „Nieuzasadnione poczucie szczęścia”, Wydawnictwo Nisza;
 • Marek Wawrzkiewicz – za tom wspomnień i esejów „Nie minęło”, Wydawnictwo Autorskie Andrzej Dębkowski.

NOMINACJE DO NAGRODY: MUZYKA

 • Maciej Grzybowski – za koncepcję i realizację 8. Festiwalu Muzycznego „Trzy-cztery-Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje”;
 • Beata Bolesławska-Lewandowska – za kluczową rolę w doprowadzeniu do przekazania przez rodzinę Andrzeja Panufnika jego archiwum Gabinetowi Zbiorów Muzycznych Biblioteki UW, a także za usystematyzowanie, skatalogowanie i opracowanie całego zbioru;
 • Tomasz Ritter – za płytę NIFCCD 146 Lessel, Haydn, Vorisek, Beethoven, Chopin. Wykonanie III koncertu fortepianowego c-moll op.37 z {oh!} Orkiestra.

NOMINACJE DO NAGRODY: SZTUKI PLASTYCZNE

 • Marek Wojciech Druszcz – za wystawę fotograficzną „Hugonówka”;
 • Agata Skwarczyńska – za projekt „Lekcja anatomii – rekonfiguracja”;
 • Teresa Starzec – za wystawę „Oczka się gubią, ale do oczek zawsze można wrócić”.

NOMINACJE DO NAGRODY: TEATR

 • Piotr Cieplak – za reżyserię spektaklu „Czekając na Godota” Samuela Becketta;
 • Marcin Hycnar – za kreację aktorską w monodramie „Pogo” Jakuba Sieczki w adaptacji i reżyserii Kingi Dębskiej;
 • Maksymilian Rogacki – za reżyserię spektaklu „Przygody Koziołka Matołka”.

Statuetki i nagrody pieniężne

Statuetki Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wręczone zostaną 23 września w Teatrze Polskim w Warszawie. Laureaci Nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 35 tysięcy złotych, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 50 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostaną imiennymi medalami okolicznościowymi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 13 tysięcy złotych.

 

Dotychczasowi laureaci

Od 2002 roku Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowanych zostało ponad 100 artystów. Były to osobowości świata sztuki, wybitni twórcy jak: aktorzy i reżyserzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Danuta Stenka, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Barbara Falender, Jacek Sempoliński oraz literaci – Ernest Bryll, Jakub Małecki, Wiesław Myśliwski. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Józef Hen, Andrzej Seweryn, Piotr Paleczny, Maja Komorowska.

 

 

 

Posiedzenia Kapituł 23. edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

W dniach 17-26 czerwca 2024 r. odbyły się posiedzenia Kapituł 23. edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Podczas obrad, spośród zgłoszonych kandydatów, kapituły wyłoniły nominowanych i laureatów.

W tym roku w skład kapituł powołani zostali:

Kapituła Nagrody “Dzieło Życia”

Kapituła Nagrody “Dzieło Życia”

Katarzyna Bornowska

Tomasz Miłkowski – przewodniczący

Grzegorz Michalski

Tomasz Wójcik

Józef Zalewski

 

 

Kapituła Literacka

 

 

Kapituła Literacka

Jarosław Klejnocki

Krzysztof Mrowcewicz – przewodniczący

Piotr Sadzik

Krzysztof Strzałkowski

Marek Wawrzkiewicz

Tomasz Wójcik

 

 

 

Kapituła Muzyczna

 

Kapituła Muzyczna

Katarzyna Bornowska

Jolanta Guzy-Pasiak – przewodnicząca

Izabela Kłosińska

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Janusz Przybylski

Iwona Wujastyk

 

Kapituła Plastyczna

Kapituła Plastyczna

Janusz Fogler

Sylwia Lacek

Jacek Maślankiewicz

Anna Szyjkowska-Piotrowska

Stanisław Wieczorek – przewodniczący

Józef Zalewski

Anna Żakiewicz

 

 

Kapituła Teatralna

Kapituła Teatralna

Dorota Buchwald

Katarzyna Flader-Rzeszowska

Tomasz Grochoczyński

Janusz Kotowski

Janusz Majcherek

Tomasz Miłkowski – przewodniczący

Michał Mizera

Jacek Wakar

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w 23. edycji Nagrody im. C. K. Norwida

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida przyznawanej w dziedzinie sztuki.

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida otrzymają artyści tworzący na Mazowszu w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr za dzieło lub kreację powstałe w roku 2023 oraz w kategorii „Dzieło Życia” – za całokształt twórczości.

Kto może zgłosić kandydata?

Do zgłaszania kandydatów do nagrody zaproszeni są: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wyboru nominowanych i laureatów dokonają autorytety w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich.

Gdzie kierować zgłoszenia?

Kandydatów do nagrody zgłosić można, przesyłając wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata na adres:

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 maja 2024 r.

Nagrody i statuetki

Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wybiorą nominowanych i laureatów. Laureaci otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 35 tysięcy złotych, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 50 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 13 tysięcy złotych.

Laureaci nagrody

W 2023 r. laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida zostali aktorka Maja Komorowska, poetka Anna Piwkowska, tancerz baletowy Patryk Walczak, rzeźbiarka Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska i reżyserka Anna Wieczur. Statuetki Norwidowskie w poprzednich latach otrzymali m.in.: aktorzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali tacy artyści jak: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny.

Ostatnio zaktualizowano 10 lipca 2024 o 13:01

Mazowiecki Instytut Kultury