Rok 2019

 

 

Statuetki Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wręczone!

 

Statuetka Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2019

23.09.2019 Warszawa

18. Edycja nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w Zamku Królewskim

fot. Tomasz Urbanek/East News

Krystyna Janda, Wiesław Myśliwski, Leon Tarasewicz i Janusz Wawrowski zostali laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2019. Nagrodę “Dzieło Życia” odebrał Adam Myjak.

Nazwiska laureatów ogłosili, podczas gali na zamku Królewskim w Warszawie, przewodniczący kapituł: Małgorzata Komorowska, Krzysztof Masłoń, Lech Śliwonik i Stanisław Wieczorek. Statuetki wręczyli marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.

– Przez te 18 lat nagrodziliśmy 81 twórców, tworzących, mieszkających na Mazowszu, ludzi bez których kultura polska, kultura Mazowsza byłaby znacznie uboższa – powiedział przewodniczący Ludwik Rakowski, witając gości.

O tym,  jak ważne miejsce zajmuje kultura mówił marszałek Adam Struzik.

– Bez wątpienia tym, co odciska niezwykłe piętno na naszym życiu i rozwoju jest kultura. Mazowsze jest swoistym obszarem bogactwa w tej dziedzinie, zarówno jeśli chodzi o tradycje, o przeszłość, o korzenie, które mamy, ale również, jeśli chodzi o tę część współczesną, tę która na naszych oczach powstaje.

„Dzieło Życia”

Tegoroczną statuetkę za całokształt twórczości odebrał rzeźbiarz i znakomity pedagog, jeden z najwybitniejszych artystów europejskich, klasyk współczesnej sztuki polskiej – Adama Myjaka.

– Czuję się ogromnie zaszczycony, wzruszony. To dzieło prof. Gawrona [statuetka – red.], mojego przyjaciela, postawie i będę patrzył na to swoje „Dzieło Życia”, ale pod jednym warunkiem – to nie koniec jeszcze – zaznaczył laureat.

Teatr

W kategorii Teatr nagrodę otrzymała Krystyna Janda – jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek – doceniona za rolę w spektaklu „Zapiski z wygnania” Sabiny Baral, który można zobaczyć w Teatrze Polonia w Warszawie.

– Proszę mi wybaczyć, ale jestem na scenie i nie mogę być z Państwem – przekazała Krystyna Janda w liście. – Ta nagroda dodaje sensu i znaczenia wszystkim naszym artystycznym poczynaniom i dzisiejszym i tym w przyszłości. Bardzo za to dziękuję – dodała aktorka.

Literatura

Za najlepszą książkę 2018 roku uznano “Ucho igielne” Wiesława Myśliwskiego, którego każda powieść staje się literackim wydarzeniem.

– Norwidowe przesłanie jakie płynie z tej nagrody jest mi bardzo bliskie – wyznał laureat. – To Norwid moim zdaniem jest prekursorem tej literatury XX i XXI wieku, której credo, mówiąc najkrócej, brzmi: słowo i myśl. Tym bardziej dziękuję za obdarzenie tą nagrodą mojego „Ucha igielnego”.

Sztuki plastyczne

W dziedzinie sztuk plastycznych Nagrodę im. Norwida otrzymał Leon Tarasewicz – artysta odkrywający nowe oblicza malarstwa. Doceniony został za wystawę „Jerozolima”, prezentowaną w Galerii Foksal w Warszawie.

– Dziękuję władzom Mazowsza, że tak podtrzymuje kulturę. Spróbuję to podpowiedzieć w Białymstoku – powiedział Leon Tarasewicz.

Muzyka

Muzyczny Norwid trafił do Janusza Wawrowskiego – wirtuoza skrzypiec – który odebrał statuetkę za wykonanie i rekonstrukcję „Koncertu skrzypcowego” Ludomira Różyckiego na skrzypcach Stradivariusa „Polonia”.

– Dziękuję Ludomirowi Różyckiemu, że coś takiego napisał, że coś takiego udało się odnaleźć po 75 latach, bo to jest koncert, który w 1944 roku nie został ukończony poprzez rzeczy, które się tutaj działy na terenie Warszawy. Dla mnie było fascynujące dać światu na nowo ten koncert, oczywiście również z całą ekipą, która go rekonstruowała.

Nagroda

Laureaci otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku laureata Nagrody „Dzieło Życia” – 25 tys. zł. W tym roku w ręce laureatów trafiły statuetki w nowym kształcie. Ich autorem jest prof. Piotr Gawron. Zrobione zostały z brązu, osadzone na marmurowym postumencie. Przedstawiają drzewo o silnych korzeniach. Pień drzewa jest w kształcie kolumny w porządku jońskim. W koronie drzewa umieszczone są napisy: Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida 2019 (przód) i Samorząd Województwa Mazowieckiego (tył).

 

 

 

Statuetka Norwid 2019Gala Nagród Norwidowskich 2019

W poniedziałek 23 września 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się gala Nagród im. Cypriana Kamila Norwida. Statuetki Norwidowskie wręczone zostaną po raz osiemnasty. Impreza co roku gromadzi znakomitych artystów, pisarzy, muzyków, aktorów i reżyserów, którzy tworzą i mieszkają na Mazowszu.

Gościem honorowym gali będzie jeden z najwybitniejszych artystów europejskich, klasyk współczesnej sztuki polskiej, rzeźbiarz i znakomity pedagog – Adam Myjak, który odbierze Nagrodę „Dzieło Życia” przyznawaną za całokształt twórczości.

Podczas uroczystości poznamy laureatów w pozostałych kategoriach, nagrodzonych za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. Nominacje Norwidowskie otrzymali:

W kategorii Literatura:

W kategorii Muzyka:

 • Wioleta Fijałkowska za nagranie programu „Szlakiem Kolberga”
 • Leszek Lorent za prawykonania utworów dziewięciu kompozytorów polskich w roku 2018
 • Janusz Wawrowski za wykonanie i rekonstrukcję „Koncertu skrzypcowego” Ludomira Różyckiego na skrzypcach Stradivariusa „Polonia”

W kategorii Sztuki plastyczne:

W kategorii Teatr:

 • Grzegorz Damięcki za rolę Hannesa Kurmanna w spektaklu „Gra w życie” Maxa Frischa, Teatr Ateneum w Warszawie
 • Krystyna Janda za rolę w spektaklu „Zapiski z wygnania” Sabiny Baral, Teatr Polonia w Warszawie
 • Andrzej Seweryn za rolę Witolda Gombrowicza w sztuce „Deprawator” Macieja Wojtyszki, Teatr Polski w Warszawie.

Laureaci otrzymają statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku laureata Nagrody „Dzieło Życia” – 25 tys. zł.

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida ustanowił Sejmik Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest od 2002 r. artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu za wybitne dzieło bądź kreację (powstałe w roku poprzedzającym). Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, literatura, sztuki plastyczne i teatr. W 2005 r. ustanowiono dodatkową Nagrodę „Dzieło Życia”, przyznawaną za całokształt twórczości artyście tworzącemu na Mazowszu. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” kandydatów zgłaszać mogą również mieszkańcy Mazowsza. Laureatów i nominowanych wyłaniają, zasiadający w kapitułach nagrody wybitni twórcy, teoretycy i krytycy, autorytety świata sztuki. Nazwiska laureatów w poszczególnych kategoriach ogłaszane są na uroczystej gali wręczenia nagród (zwyczajowo organizowanej w dniu urodzin Poety – 24 września).

Dotychczas Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowani zostali: Mirosław Bałka, Henryk Bardijewski, Krzysztof Boczkowski, Andrzej Bieńkowski, Ernest Bryll, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Stanisława Celińska, Wojciech Chmielewski, Tadeusz Dominik, Janusz Drzewucki, Jan Englert, Barbara Falender, Wojciech Fangor, Piotr Fronczewski, Henryk Gadomski, Janusz Gajos, Krzysztof Gąsiorowski, Krzysztof Gierałtowski, Agnieszka Glińska, Jerzy Grzegorzewski, Gustaw Holoubek, Aleksandra Jachtoma, Anna Jędrychowska, Jacek Kaspszyk, Alicja Knast, Krzysztof Knittel, Krystyna Kolińska, Kazimierz Kord, Grzegorz Kowalski, Jan Kucz, Boris Kudlička, Piotr Kuncewicz, Stanisław Leszczyński, Jadwiga Mackiewicz, Janusz Marynowski, Grzegorz Moryciński, Piotr Müldner-Nieckowski, Adam Myjak, Paweł Mykietyn, Paweł Nowak, Marian Opania, Roman Owidzki, Olga Pasiecznik, Antoni Janusz Pastwa, Franciszek Pieczka, Maria Pomianowska, Maciej Prus, Uta Przyboś, Jacek Sempoliński, Maryla Sitkowska, Władysław Słowiński, Zbigniew Sudolski, Dariusz Suska, Danuta Szaflarska, Artur Szklener, Kazimierz Świegocki, Mariusz Treliński, Bohdan Urbankowski, Marek Wawrzkiewicz, Henryk Wojnarowski, Maciej Wojtyszko, Iwan Wyrypajew, Bohdan Zadura, Zbigniew Zapasiewicz, Kazimierz Gustaw Zemła.

Nagrodą „Dzieło Życia” wyróżnieni zostali: Erwin Axer, Jacek Bocheński, Jan Ekier, Stefan Gierowski, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Wiesław Michnikowski, Piotr Paleczny, Andrzej Sadowski, Danuta Szaflarska i Antoni Wit.

 

 

“Dzieło życia” dla rzeźbiarza

 

Ogłaszamy nazwiska nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia” przyznawanej za całokształt twórczości.

„Dzieło Życia”

Jeden z najwybitniejszych artystów europejskich, klasyk współczesnej sztuki polskiej, rzeźbiarz i znakomity pedagog – Adam Myjak – odbierze tegoroczną Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło Życia”. Laureat jest wieloletnim i cenionym rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, znany między innymi z Kwadrygi na Teatrze Wielkim w Warszawie oraz pomnika Homo Homini w Kielcach.

Nominowani

Kapituły Norwidowskie wyłoniły również nominowanych do nagrody za dzieło lub kreację powstałe w 2018 roku. Laureatów poznamy na gali wręczenia nagród, która odbędzie się 23 września 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Literatura

O statuetkę w kategorii Literatura zawalczy prozaik, dramaturg i scenarzysta filmowy Wiesław Myśliwski za książkę „Ucho igielne”. To poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią i historią, zagadkowością intymnych relacji, a przede wszystkim nad tajemnicą spotkania młodości i starości. Nominację otrzymała również absolwentka filozofii i filologii węgierskiej Katarzyna Pochmara-Balcer za „Lekcje kwitnienia” – debiutancką powieść, która zmusza czytelnika do refleksji na temat współczesnych autorytetów i stosunku człowieka do natury. Kapituła doceniła także poetę Adriana Sinkowskiego za tomik wierszy o nieustannym przypominaniu sobie minionego czasu – „Atropina”.

Muzyka

W kategorii Muzyka nominowani zostali flecistka i kierownik Młodzieżowego Zespołu Ludowego Guzowianki Wioleta Fijałkowska za nagranie programu „Szlakiem Kolberga”, perkusista Leszek Lorent za prawykonania utworów dziewięciu kompozytorów polskich w roku 2018 oraz wybitny skrzypek  Janusz Wawrowski za wykonanie i rekonstrukcję „Koncertu skrzypcowego” Ludomira Różyckiego na skrzypcach Stradivariusa „Polonia”.

Sztuki plastyczne

Wśród artystów plastyków w zwycięskiej trójce znaleźli się grafik i fotograf Krzysztof Ćwiertniewski za wystawę „Obrazy Dynamiczne”, która zawisła w Galerii Młodych Twórców „Łazienkowska” oraz malarze Franciszek Maśluszczak, autor kolekcji „Obrazy i rysunki” i Leon Tarasewicz, który w Galerii Foksal w Warszawie zaprezentował wystawę „Jerozolima”.

Teatr

Kapituła Teatralna nominowała trzech znakomitych aktorów. Jednym z nich jest Grzegorz Damięcki, który zagrał Hannesa Kurmanna w spektaklu „Gra w życie”, wystawianym w Teatrze Ateneum w Warszawie. Doceniono również Krystynę Jandę za rolę w spektaklu „Zapiski z wygnania”, granym w Teatrze Polonia w Warszawie oraz Andrzeja Seweryna, który na deskach Teatru Polskiego w Warszawie wcielił się w rolę Witolda Gombrowicza w sztuce „Deprawator”.

Nagroda

W tym roku Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida przyznane zostaną po raz 18. Laureaci, oprócz statuetki, otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku Nagrody „Dzieło Życia” – 25 tys. zł. Nominowani uhonorowani zostaną medalami pamiątkowymi.

 

 

 

Kapituły wybierają nominowanych i laureatów

 

Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wybiorą, spośród zgłoszonych kandydatów, nominowanych i laureatów 2019 roku. W ich składzie zasiadają profesjonaliści w danej dziedzinie sztuki.

Teatr

Nominowanych i laureata w kategorii Teatr wybierają:

 • Dorota Buchwald – teatrolog, menedżer,
 • Jacek Cieślak – dziennikarz i krytyk teatralny,
 • Tomasz Grochoczyński – aktor teatralny i filmowy,
 • Tomasz Miłkowski – dziennikarz, krytyk teatralny i literacki,
 • Lech Śliwonik (przewodniczący kapituły) – teatrolog,
 • Jadwiga Zakrzewska – przewodnicząca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Kalina Zalewska – teatrolog.

 

Muzyka

W skład Kapituły Muzycznej wchodzą:

 • Helena Cichocka – radna województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, filolog klasyczny, bizantynistka
 • Małgorzata Komorowska (przewodnicząca kapituły) – muzyk i polonistka, badaczka dziejów polskiej kultury muzycznej, publicystka, recenzentka,
 • Grzegorz Michalski – muzykolog, krytyk muzyczny.

 

Literatura

W tym roku decyzję o tym, kto otrzyma Nagrodę im. C. K. Norwida w kategorii Literatura zadecydują:

 • Dominika Chorosińska – radna województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aktorka i dziennikarka,
 • Andrzej Kowalczyk (w zastępstwie Jarosława Klejnockiego) – historyk literatury, eseista, edytor, nauczyciel akademicki,
 • Krzysztof Masłoń (przewodniczący kapituły) – dziennikarz, publicysta, krytyk literacki,
 • Krzysztof Mrowcewicz – historyk literatury i kultury, eseista,
 • Marek Wawrzkiewicz – poeta, dziennikarz, tłumacz,
 • Tomasz Wójcik – historyk literatury.

 

Sztuki plastyczne

O tym, kto zdobędzie nagrodę w kategorii Sztuki Plastyczne rozstrzygną:

 • Adam Czyżewski – antropolog kultury, dyrektor Państwowe Muzeum Etnograficzne,
 • Stanisław Wieczorek (przewodniczący kapituły) – malarz, grafik, rysownik i projektant wystaw, książek i.in.,
 • Jacek Maślankiewicz – artysta malarz,
 • Janusz Fogler – fotograf, dziennikarz, wykładowca akademicki
 • Anna Żakiewicz – historyk sztuki, muzealnik, Witkacolog.

„Dzieło Życia”

 

W skład Kapituły Nagrody “Dzieło życia” wchodzą przedstawiciele kapituł Norwidowskich z czterech dziedzin sztuki oraz przedstawiciel sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • Helena Cichocka – radna województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, filolog klasyczny, bizantynistka (Kapituła Muzyczna),
 • Krzysztof Masłoń – dziennikarz, publicysta, krytyk literacki (Kapituła Literacka),
 • Tomasz Miłkowski – dziennikarz, krytyk teatralny i literacki (Kapituła Teatralna),
 • Krzysztof Skolimowski – radny województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów,
 • Stanisław Wieczorek (przewodniczący kapituły) – malarz, grafik, rysownik i projektant wystaw, książek i innych obiektów, wykładowca akademicki (Kapituła Plastyczna).

 

 

 

Zgłoś kandydata do Nagrody!

 

 

XVIII edycja Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Zapraszamy oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz twórców indywidualnych do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. C. K. Norwida, tworzących na Mazowszu w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. oraz do

NAGRODY „DZIEŁO ŻYCIA”

za całokształt twórczości.

 

 

Zgłoszenie można wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnie, przesyłając wypełniony wniosek na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5 00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 17 maja 2019 r.

 

 

Ostatnio zaktualizowano 3 września 2021 o 12:13

Mazowiecki Instytut Kultury