Rok 2015

23.09.2015 – NAGRODY IM. C. K. NORWIDA WRĘCZONE!

Wczoraj na Zamku Królewski w Warszawie wręczone zostały Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida – najważniejsze wyróżnienia przyznawane w dziedzinie sztuki przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagrodą „Dzieło Życia”, przyznawaną za całokształt twórczości artystycznej, uhonorowany został Stefan Gierowski. Statuetki przyznano również w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr artystom tworzącym na Mazowszu, za dzieła lub kreacje powstałe w roku ubiegłym.

– Bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy przyznać tę nagrodę – powiedział marszałek Adam Struzik, otwierając galę wręczenia nagród. O randze kultury i jej rozwoju na Mazowszu świadczy – jak podkreślił marszałek – skala środków pochodzących z funduszy europejskich, jakie zostały na ten cel wykorzystane w latach 2007-2013. – W tym okresie wydaliśmy około 200 mln euro, to jest prawie (doliczając środki z udziału własnego) 1 mld zł na różnego rodzaju projekty dotyczące kultury, rewitalizacji – dodał marszałek.

Szczególnym punktem wieczoru jest zawsze wręczenie Nagrody „Dzieło Życia”, która przyznana została Stefanowi Gierowskiemu, wspaniałemu malarzowi i rysownikowi, przedstawicielowi awangardy malarskiej, klasykowi polskiej nowoczesności, twórcy „abstrakcji autonomicznej”, którego malarstwo ciągle na nowo zachwyca, pozwala na nieustanne wnikanie w najdrobniejsze niuanse barwne. W imieniu laureata statuetkę odebrały żona i córka.

Laureatem nagrody w kategorii „literatura” został Bohdan Zadura za tom poetycki „Kropka nad i”. Janusz Drzewucki w laudacji powiedział o nim, że jest poetą, który jednocześnie stale nas zaskakuje i właściwie nie możemy powiedzieć, co jeszcze napisze.

Statuetkę w kategorii „muzyka” odebrał Stanisław Leszczyński, którego kapituła doceniła za X autorski międzynarodowy festiwal „Chopin i Jego Europa”. – W dziedzinie pianistyki i fonografii Stanisław Leszczyński wie więcej niż wszystko – tymi słowami Małgorzata Komorowska, przewodnicząca kapituły, określiła sylwetkę laureata.

W dziedzinie sztuk plastycznych uhonorowano Pawła Nowaka za dwie wystawy indywidualne: „Transfusion” w Galerii Promocyjnej w Warszawie oraz „…Tętno…083 bpm” zbiór prac 2008-2014 w Nieformalnej Galerii Studio w Warszawie. – Powiem szczerze, że łatwiej dla mnie jest dawać nagrody niż brać – wyznał laureat, odbierając statuetkę.

– Rozumiem, ze jury miało dylemat Bromby. Dylemat Bromby polega na tym, że na jednej szali nie można położyć dwóch rozmaitych wartości – powiedział Maciej Wojtyszko, laureat nagrody w kategorii „teatr”, który w zeszłym roku wystawił na deskach Teatru Narodowego dramat swojego autorstwa „Dowód na istnienie drugiego”.

Laureaci, oprócz statuetki, otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a laureat Nagrody „Dzieło życia” – 25 tys. zł.

Galę zwieńczył koncert Stanisławy Celińskiej, która zaśpiewała taki szlagier jak „Kasztany”, francuską pieśń „W ogrodzie mego ojca” czy „Zachodź że słoneczko”, przeplatając je wierszami Wisławy Szymborskiej.

 

21.09.2015 – GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

22 września 2015 r. o godz. 18.00 na Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostaną Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Gościem honorowym gali będzie Stefan Gierowski, który odbierze Nagrodę “Dzieło życia”.

Uroczystość uświetni występ Stanisławy Celińskiej w towarzystwie Tomasza Bajerskiego.

 

12.06.2015 – MAZOWIECCY ARTYŚCI NOMINOWANI

Wybitny przedstawiciel awangardy malarskiej, klasyk polskiej nowoczesności, malarz i rysownik – Stefan Gierowski – otrzyma Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło życia” przyznawaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za całokształt twórczości artystycznej.

Dzisiaj przewodniczący Kapituł Nagrody im. C. K. Norwida ogłosili nazwiska laureata „Dzieła Życia” oraz nominowanych w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki plastyczne i Teatr za dzieło bądź kreację powstałe w 2014 r.

Nominowanymi w kategorii Muzyka zostali Stanisław Leszczyński za X autorski międzynarodowy Festiwal „Chopin i Jego Europa”, Violetta Łabanow-Jastrząb za akcję Labirynt, jej ogólnopolską część, czyli Minutową Piosenkę Klasową, która stała się istotnym elementem integracji środowisk nauczycieli, dzieci i rodziców wokół muzyki i muzykowania w szkołach w całej Polsce. W gronie tym znalazł się również Janusz Prusinowski, który doceniony został za twórcze przywracanie ludowej tradycji muzykowania, tańca i śpiewu poprzez koncerty, festiwale i warsztaty dla dorosłych i dzieci w Roku Kolberga 2014.

W kategorii Literatura pretendentami do Nagrody im. C. K. Norwida są Marek Ławrynowicz za powieść „Patriotów 41 ”, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki za zbiór wierszy „Kochanka Norwida” oraz Bohdan Zadura za tom poetycki „Kropka nad i”.

Kapituła Teatralna zdecydowała o wyróżnieniu w tym roku Ireny Jun za przygotowanie i reżyserię spektaklu „Oniegin” w Teatrze Studio w Warszawie, Michała Walczaka i Maxa Łubieńskiego za kabaret „Pożar w Burdelu” oraz Macieja Wojtyszko za autorstwo i reżyserię dramatu „Dowód na istnienie drugiego”, który został wystawiony w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Wśród plastyków tworzących na Mazowszu nominowani zostali Edward Dwurnik za obrazy p.t. „Warszawa”, Bogusław Lustyk, który wykonał instalację na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie – „dziś idę walczyć Mamo”, dla uczczenia 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Doceniono też Pawła Nowaka za dwie wystawy indywidualne: „Transfusion” wraz z wręczeniem nagrody kwartalnika „EXIT” w Galerii Promocyjnej w Warszawie oraz „…Tętno…083 bbm” – zbiór prac 2008-2014, który można było oglądać w Nieformalnej Galerii Studio w Warszawie.

Kto spośród nominowanych otrzyma statuetkę i nagrodę pieniężna w wysokości 20 tys. zł? Tego dowiemy się 22 września 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie odbędzie się gala wręczenia nagród.

 

8.06.2015 – ŚNIADANIE Z NORWIDEM

Serdecznie zapraszamy na śniadanie prasowe, podczas którego poznamy artystów i ludzi kultury nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Śniadanie odbędzie się 12 czerwca 2015 roku o godzinie 11.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12.

Podczas spotkania zaprezentujemy sylwetki nominowanych w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki plastyczne i Teatr – przyznawane za wybitne dzieło lub kreację powstałe w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego oraz do Nagrody “Dzieło Życia” przyznawanej za wybitne dzieła lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Nazwiska nominowanych i laureata Nagrody Dzieło życia ogłoszą przewodniczący kapituł:

• Dorota Buchwald – Kapituła Dzieło życia,

• Małgorzata Komorowska – Kapituła Muzyczna,

• Krzysztof Masłoń – Kapituła Literacka,

• Lech Śliwonik – Kapituła Teatralna,

• Anna Żakiewicz – Kapituła Plastyczna.

Kandydatów do nagrody zgłosiły oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające w województwie mazowieckim, a także twórcy indywidualni oraz członkowie kapituł. W przypadku Nagrody Dzieło Życia kandydatów zgłaszali również mieszkańcy Mazowsza.

Nominowanych wyłaniają powołane dla każdej kategorii kapituły. W ich skład wchodzą wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki. Laureatów Nagrody Norwida poznamy 22 września, podczas gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim.

Akredytacje: Magdalena Denko, m.denko@mik.waw.pl, tel. 508 321 929

O nagrodzie:

XIV edycja Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz XI edycja Nagrody Dzieło Życia

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida ustanowił Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2001 roku. Jej celem i ideą jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów tworzących na Mazowszu, przyczyniających się do wzrostu rangi regionu. Wśród laureatów są takie osobowości jak: aktorzy i reżyserzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Jerzy Grzegorzewski, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Mirosław Bałka, Jacek Sempoliński oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą “Dzieło Życia” uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk.

 

4.03.2015 – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA KANDYDATUR

Samorząd Województwa Mazowieckiego

ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR

do XIV edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

przyznawanych za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do XI edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA”

przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście

tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zgłoszenia (w formie wniosku, dostępnego na stronie internetowej: www.norwid.mazovia.pl), zawierające dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia, prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub nagrodanorwida@mazovia.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 17 kwietnia 2015 r.

 

Ostatnio zaktualizowano 3 września 2021 o 12:19

Mazowiecki Instytut Kultury