Rok 2024

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w 23. edycji Nagrody im. C. K. Norwida

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida przyznawanej w dziedzinie sztuki.

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida otrzymają artyści tworzący na Mazowszu w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr za dzieło lub kreację powstałe w roku 2023 oraz w kategorii „Dzieło Życia” – za całokształt twórczości.

Kto może zgłosić kandydata?

Do zgłaszania kandydatów do nagrody zaproszeni są: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wyboru nominowanych i laureatów dokonają autorytety w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich.

Gdzie kierować zgłoszenia?

Kandydatów do nagrody zgłosić można, przesyłając wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata na adres:

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 maja 2024 r.

Nagrody i statuetki

Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wybiorą nominowanych i laureatów. Laureaci otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 35 tysięcy złotych, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 50 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 13 tysięcy złotych.

Laureaci nagrody

W 2023 r. laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida zostali aktorka Maja Komorowska, poetka Anna Piwkowska, tancerz baletowy Patryk Walczak, rzeźbiarka Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska i reżyserka Anna Wieczur. Statuetki Norwidowskie w poprzednich latach otrzymali m.in.: aktorzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali tacy artyści jak: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny.

Mazowiecki Instytut Kultury