Muzyka

Kapituła w kategorii Muzyka 2024

Katarzyna Bornowska

Jolanta Guzy-Pasiak – przewodnicząca

Izabela Kłosińska

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Janusz Przybylski

Iwona Wujastyk

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2023

Izabela Kłosińska

Małgorzata Komorowska – przewodnicząca

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Krzysztof Skolimowski

Janusz Przybylski

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2022

Izabela Kłosińska

Małgorzata Komorowska – przewodnicząca

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Krzysztof Skolimowski

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2021

Izabela Kłosińska

Małgorzata Komorowska – przewodnicząca

Stanisław Leszczyński

Janusz Przybylski

Anna Skulska

Dorota Stalińska

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2020

Izabela Kłosińska

Małgorzata Komorowska – przewodnicząca

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Janusz Przybylski

Dorota Stalińska

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2019

Helena Cichocka

Izabela Kłosińska

Małgorzata Komorowska – przewodniczący

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Janusz Przybylski

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2018

Zbigniew Gołąbek

Izabela Kłosińska

Małgorzata Komorowska

Stanisław Leszczyński – przewodniczący

Grzegorz Michalski

Janusz Przybylski

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2017

Izabela Kłosińska

Małgorzata Komorowska – przewodniczący

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Katarzyna Piekarska

Janusz Przybylski

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2016

Krzysztof Knittel

Małgorzata Komorowska

Jerzy Lach

Grzegorz Michalski – przewodniczący

Katarzyna Piekarska

Monika Strugała

Dorota Szwarcman

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2015

Krzysztof Knittel

Małgorzata Komorowska – przewodnicząca

Konstanty Andrzej Kulka

Jerzy Lach

Grzegorz Michalski

Monika Strugała

Dorota Szwarcman

Bożena Żelazowska

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2014

Leszek Celej

Małgorzata Komorowska – przewodnicząca

Konstanty Andrzej Kulka

Grzegorz Michalski

Monika Strugała

Dorota Szwarcman

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2013

Leszek Celej

Krzysztof Knittel – przewodniczący

Małgorzata Komorowska

Konstanty Andrzej Kulka

Olgierd Pisarenko

Monika Strugała

Dorota Szwarcman

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2012

Jerzy Artysz

Krzysztof Knittel

Małgorzata Komorowska

Konstanty Andrzej Kulka

Olgierd Pisarenko

Monika Strugała

Stefan Sutkowski

Dorota Szwarcman

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2011

Jerzy Artysz – przewodniczący

Leszek Celej

Krzysztof Knittel

Małgorzata Komorowska

Konstanty Andrzej Kulka

Olgierd Pisarenko

Monika Strugała

Stefan Sutkowski

Dorota Szwarcman

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2010

Antepowicz Jerzy

Bieńkowski Andrzej

Błoch-Wiśniewska Małgorzata

Demska-Trębacz Mieczysława

Erhardt Ludwik

Gadomski Henryk

Kalicińska Małgorzata

Knittel Krzysztof

Michalski Grzegorz

Narowski Ireneusz

Noworol Jerzy

Pużuk Jacek

Słowiński Władysław

Strugała Monika

Sutkowski Stefan – przewodniczący

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2009

Antepowicz Jerzy

Błoch-Wiśniewska Małgorzata

Demska-Trębacz Mieczysława

Erhardt Ludwik

Gadomski Henryk

Grąbkowski Ryszard

Kalicińska Małgorzata

Knittel Krzysztof

Michalski Grzegorz

Narowski Ireneusz

Noworol Jerzy

Pużuk Jacek

Słowiński Władysław

Strugała Monika

Sutkowski Stefan – przewodniczący

Bieńkowski Andrzej

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2008

Stefan Sutkowski – przewodniczący

Jerzy Antepowicz

Małgorzata Błoch-Wiśniewska

Mieczysława Demska-Trębacz

Ludwik Erhardt

Henryk Gadomski

Ryszard Grąbkowski

Małgorzata Kalicińska

Krzysztof Knittel

Grzegorz Michalski

Ireneusz Narowski

Jerzy Noworol

Wojciech Siemion

Władysław Słowiński

Monika Strugała

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2007

Jerzy Antepowicz

Małgorzata Błoch-Wiśniewska

Jakub Czułba

Mieczysława Demska-Trębacz

Ludwik Erhardt

Henryk Gadomski

Małgorzata Kalicińska

Krzysztof Knittel

Grzegorz Michalski

Ireneusz Narowki

Jerzy Noworol

Władysław Słowiński

Monika Strugała

Stefan Sutkowski – przewodniczący

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2006

Stefan Sutkowski – przewodniczący

Jerzy Antepowicz

Małgorzata Błoch- Wiśniewska

Ludwik Erhardt

Henryk Gadomski

Jan Jeżewski

Małgorzata Kalicińska

Jacek Kaspszyk

Krzysztof Knittel

Iwona Kulesza

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Jerzy Noworol

Władysław Słowiński

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2005

Stefan Sutkowski – przewodniczący

Mariusz Affek

Jerzy Antepowicz

Małgorzata Błoch-Wiśniewska

Ludwik Erhardt

Henryk Gadomski

Jan Jeżewski

Małgorzata Kalicińska

Krzysztof Knittel

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Władysław Słowiński

Antoni Wit

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2004

Mariusz Affek

Jerzy Antepowicz

Małgorzata Błoch-Wiśniewska

Ludwik Erhardt

Jan Jeżewski

Małgorzata Kalicińska

Joanna Kazimierska

Krzysztof Knittel

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Władysław Słowiński

Stefan Sutkowski

Antoni Wit

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2003

Mariusz Affek

Jerzy Antepowicz

Małgorzata Błoch- Wiśniewska

Ludwik Erhardt

Grażyna Ignaczak-Bandych

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Władysław Słowiński

Stefan Sutkowski

Antoni Wit

 

Kapituła w kategorii Muzyka 2002

Przewodniczący Kapituły – Włodzimierz Nieporęt

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Sekretarz Kapituły – Grzegorz Wiśniewski

Stefan Sutkowski

Jerzy Antepowicz

Małgorzata Błoch- Wiśniewska

Jan Dworak

Ludwik Erhardt

Jacek Kasprzyk

Krystyna Makowska-Ławrynowicz

Władysław Słowiński

Grzegorz Wiśniewski

Antoni Wit

Ostatnio zaktualizowano 5 lipca 2024 o 14:10

Mazowiecki Instytut Kultury