Lata 2010-2008

28.09.2010 – NAGRODA „DZIEŁO ŻYCIA” DLA ANTONIEGO WITA

W poniedziałek 27 września 2010 roku, podczas uroczystej gali wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida na Zamku Królewskim w Warszawie, Maestro Antoni Wit odebrał z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Roberta Soszyńskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Nagrodę „Dzieło Życia”, przyznawaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za całokształt twórczości. Uhonorowano również Laureatów IX edycji Nagrody Norwidowskiej w czterech dziedzinach sztuki: literatury, muzyki, plastyki i teatru, za wybitne dzieła i kreacje, których premiera odbyła się w 2009 roku.

– Jestem dumny, że mogę reprezentować Samorząd Województwa Mazowieckiego w tym właśnie akcie – powiedział przewodniczący Robert Soszyński, witając gości zgromadzonych w Sali Koncertowej. – Bez kultury – zaznaczył marszałek Adam Struzik – nasza wspólnota byłaby uboga. To wy, Państwo jesteście naszym największym bogactwem, stąd ta nagroda, która jest skromnym uhonorowaniem Waszych wysiłków i sukcesów.

Antoni Wit zapewnił, odbierając Statuetkę Norwidowską, że nie uważa swojego dorobku artystycznego za zamknięty. Zadeklarował również przekazanie nagrody pieniężnej – 25 tysięcy zł – na budowę Domu Muzyka Seniora w Kątach koło Góry Kalwarii. Ten piękny gest wzbudził ogromny aplauz zaproszonych gości.

Laureatką Nagrody Norwidowskiej w dziedzinie literatury została eseistka, publicystka, autorka powieści biograficznych o znanych ludziach, bohaterach niezwykłych wydarzeń – Krystyna Kolińska, wyróżniona za książkę „Szaniawski. Zawsze tajemniczy”. – Krystyna Kolińska pisze po polsku, co jest rzadkie w naszych czasach – powiedział w laudacji przewodniczący Kapituły Literackiej Marek Wawrzkiewicz.

Wśród wydarzeń muzycznych Kapituła Norwidowska nagrodziła Henryka Wojnarowskiego – jednego z najwybitniejszych dyrygentów zanikającej obecnie sztuki chóralnej – za nagranie, a tym samym uratowanie od zapomnienia „Mszy” Stanisława Moniuszki. – Nagroda przypomniała mi, że pracę z chórem rozpocząłem w 1960 roku. Jest to więc taka moja nagroda za pięćdziesięciolecie pracy chórmistrzowskiej – powiedział laureat, dziękując za to wyróżnienie.

Wśród plastyków nagrodzony został kolorysta Tadeusz Dominik za wystawę „Tadeusz Dominik. Za oknem jest ogród”, którego twórczość należy do najbardziej oryginalnych zjawisk we współczesnym malarstwie polskim, a jego „kulisty kod ekspresji” zachwyca swoją niepowtarzalnością. – Wielcy mistrzowie – jak Jan Cybis – mawiali, że dwa kolory zestawić może każdy, ale ten trzeci może tylko Tadeusz Dominik – zaznaczył przewodniczący Kapituły Plastycznej Stanisław Wieczorek, prezentując sylwetkę twórczą Mistrza.

Tegoroczną Laureatką nagrody w kategorii „Teatr” została Agnieszka Glińska za reżyserię przedstawienia „Lekkomyślna siostra” – nadzieja polskiego teatru, jedna z najbardziej rozchwytywanych młodych reżyserów, której inscenizacje są gwarancją zarówno wysokiego poziomu spektaklu, jak i pełnej widowni. – Glińska przywróciła nam Perzyńskiego jako dramatopisarza – powiedział przewodniczący Kapituły Teatralnej Lech Śliwonik.

Z sylwetkami Laureatów Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida będzie można zapoznać się na wystawie poświęconej tegorocznej edycji tego wyróżnienia, która zawiśnie w podcieniach Ratusza w Warszawie.

 

 

24.06.2010 – DLA KOGO NAGRODA NORWIDA 2010?

W kategorii literatura pretendentami do nagrody są: Krystyna Kolińska za książkę „Szaniawski. Zawsze tajemniczy”, Marcin Wolski za political fiction „Wallenrod” i Andrzej Zaniewski za tom poezji „O krok dalej… Wiersze nie tylko o Mazowszu”.

Za muzyczne osiągnięcia ubiegłego roku nominowano Władysława Kłosiewicz, doceniając kierownictwo muzyczne i dyrygenturę Festiwalu Georga Friedricha Haendla w Warszawskiej Operze Kameralnej, Jacka Urbaniaka za premierowe nagranie dzieła Sebastiana Fabiana Klonowica „Hebdomas” i Henryka Wojnarowskiego za nagranie siedmiu mszy Stanisława Moniuszki.

Wśród plastyków o statuetkę Norwida walczyć będą Tadeusz Dominik z wystawą „Za oknem jest ogród”, którą można było oglądać w Królikarni, Jacek Dyrzyński – „Mistrz Kwadratu” – z obrazami wystawionymi w galerii ARS LONGA w Milanówku oraz Antoni Starowieyski, którego prace można było podziwiać w warszawskiej galerii aTak.

W kategorii teatr członkowie kapituły docenili Jana Englerta za rolę Paola w spektaklu „T.E.O.R.E.M.A.T”, wystawianego w Teatrze Rozmaitości, Agnieszkę Glińską za reżyserię przedstawienia „Lekkomyślna siostra” w Teatrze Narodowym oraz Grzegorza Małeckiego, który wcielił się w rolę Edka w „Tangu”, wystawionym również na warszawskiej scenie narodowej.

Ogłoszono także nazwisko laureata specjalnego wyróżnienia – Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawanej za całokształt twórczości. Wśród wielu znakomitości świata sztuki, zgłoszonych do tego wyróżnienia, kapituła zdecydowała o nagrodzeniu Antoniego Wita, którego osiągnięcia muzyczne stawiają go wśród najwybitniejszych dyrygentów Europy. Jego płyty sprzedają się w milionowych nakładach, a kierowane przez niego orkiestry osiągają wyżyny rozwoju.

Nazwiska laureatów Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w poszczególnych kategoriach ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali 27 września na Zamku Królewskim w Warszawie. Zdobywcy Norwidów otrzymają statuetkę, dyplom i 20 tysięcy złotych, a w przypadku laureata Nagrody „Dzieło Życia” – 25 tysięcy złotych.

 

 

17.06.2010 – ZAPROSZENIE – NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2010

W czerwcu – co stało się już naszą tradycją – ogłoszone zostaną nominacje do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawane za dzieła bądź kreacje artystyczne w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, które swoją premierę miały w 2009 roku. Jak pokazują poprzednie lata, nominowanymi do nagrody są znaczące osobistości polskiej sztuki, a ich twórczość znana jest i ceniona nie tylko na Mazowszu, ale – niejednokrotnie – na całym świecie.

Zapraszamy serdecznie na konferencję prasową, dotyczącą ogłoszenia nominacji do Nagrody Norwidowskiej, która odbędzie się w środę 23 czerwca 2010 r. o godz. 13.30 w Warszawskiej Operze Kameralnej przy al. Solidarności 76b. W tym dniu ogłoszone zostanie również nazwisko laureata Nagrody „Dzieło Życia” – wyjątkowego wyróżnienia, przyznawanego za całokształt twórczości. Konferencję prasową otworzy przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński oraz marszałek Adam Struzik.

Wyboru nominowanych dokonały kapituły, w których zasiadają autorytety świata sztuki: twórcy, krytycy, pedagodzy, a sylwetki nominowanych oraz ich twórczość zaprezentują podczas konferencji prasowej:

– Stefan Sutkowski – przewodniczący Kapituły Muzycznej,

– Lech Śliwonik – przewodniczący Kapituły Teatralnej,

– Stanisław Wieczorek – przewodniczący Kapituły Plastycznej,

– Stefan Jurkowski – przedstawiciel Kapituły Literackiej,

– Piotr Fogler – przewodniczący Kapituły „Dzieło Życia”.

Nazwiska laureatów w poszczególnych dziedzinach sztuki ogłoszone zostaną podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się – jak co roku – na Zamku Królewskim w Warszawie, 27 września 2010 roku. Już teraz serdecznie zapraszamy.

 

 

13.05.2010 – DLA KOGO NORWID 2010?

Autorytety świata sztuki, artyści i dotychczasowi laureaci rozpoczęli – 11 i 12 maja – wyłanianie nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawanej za całokształt twórczości.

Kandydatury do nagrody wpłynęły, jak co roku, na ręce przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W każdej z czterech dziedzin sztuki wyłonieni zostaną nominowani do tego wyróżnienia, przyznawanego za dzieło bądź kreację powstałe w 2009 roku. W poszczególnych kapitułach zasiadają przedstawiciele związków artystów plastyków, muzyków, pisarzy, sceny polskiej. Są wśród nich również krytycy, dotychczasowi laureaci nagrody, osobowości świata sztuki. Do nich – osób, które swoje życie poświęcili sztuce, doskonale znających najznamienitsze wydarzenia kulturalne i ich twórców – należy głos. Oni zdecydują, kto w tym roku otrzyma Statuetkę Norwidowską.

Nagroda „Dzieło Życia” jest wyróżnieniem szczególnym. W kapitule tej nagrody zasiadają przedstawiciele różnych dziedzin sztuki. Wybór laureata jest niezwykle trudny, bowiem lista zgłoszonych kandydatów jest długa i znamienita. Dotychczas nagrodą tą wyróżniono: Andrzeja Sadowskiego, Tadeusza Konwickiego, Jana Ekiera, Erwina Axera i Danutę Szaflarską.

Kapituły mają czas na podjęcie decyzji do 16 czerwca. Nazwiska nominowanych do Nagrody Norwidowskiej oraz Laureata „Dzieła Życia” ogłoszone zostaną pod koniec czerwca, podczas konferencji prasowej. Gala wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie we wrześniu – miesiącu urodzin Norwida.

 

 

25.02.2010 – SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR

do IX edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

przyznawanych za wybitne dzieło lub kreację powstałe

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do VI edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA”

przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje

lub za całokształt twórczości

artyście tworzącemu na terenie

województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: instytucje kultury, oddziały

ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa i redakcje

oraz twórcy indywidualni z województwa mazowieckiego.

W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi do zgłaszania

kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia (w formie wniosku), zawierające dane kandydata, jego notkę

biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku

wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia,

prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”).

Termin zgłaszania kandydatur upływa 23 kwietnia 2010 roku.

Administratorem danych osobowych zbioru: “Kandydaci do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Laureaci Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane do celów przyjęcia kandydatów, a następnie wyłonienia laureatów Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Obowiązek podania danych przez osoby wynika z:

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

15.02.2010 – SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO W 2010 ROKU

Kandydatów do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie sztuki im. C. K. Norwida mogą zgłaszać: działające na terenie województwa mazowieckiego oraz czynne w danej dziedzinie: instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa, redakcje, a także twórcy indywidualni.

Nagroda przyznawana jest twórcy tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego za dzieło bądź kreację powstałe w minionym roku kalendarzowym (w 2009 roku).

Nagroda „Dzieło Życia” przyznawana jest twórcy tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego za wybitne dzieło, kreacje lub całokształt twórczości.

Nagroda (oprócz „Dzieła Życia”) nie może być przyznawana za całokształt twórczości.

Komunikat o konkursie podawany jest do publicznej wiadomości nie później niż do

26 lutego 2010 roku.

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej dokonują podmioty wymienione w pkt. 1, na ręce Przewodniczącego Sejmiku, do 23 kwietnia 2010 roku (wzór wniosku).

Zgłoszenia nie spełniające kryteriów zawartych w § 4 Regulaminu Nagrody nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie nagroda w danej kategorii nie jest przyznawana.

Otrzymane zgłoszenia Przewodniczący Sejmiku niezwłocznie przekazuje przewodniczącym kapituł.

Zgłoszenie może zostać wycofane przez wnioskodawcę nie później niż do końca oficjalnego terminu zgłoszenia kandydatur.

Pierwsze posiedzenie kapituł zwołuje Przewodniczący Sejmiku i Marszałek Województwa po upływie terminu zgłoszeń, nie później niż 14 maja 2010 roku.

Zadaniem kapituły jest:

rozpatrywanie oraz opiniowanie zgłoszonych prac,

wybór laureata spośród zgłoszonych kandydatur,

przekazanie Przewodniczącemu Sejmiku informacji o laureacie.

Kapituła nie może odstąpić od wyboru laureata.

Jeżeli decyzja o wyborze laureata nie może zapaść w drodze konsensusu, kapituła podejmuje decyzję o jego wyborze drogą głosowania (zwykłą większością głosów składu kapituły).

Członkowie kapituły mogą oddać swój głos osobiście lub drogą korespondencyjną. Decyzję o sposobie głosowania podejmują kapituły.

Nagrody wręcza Przewodniczący Sejmiku i Marszałek Województwa podczas uroczystej sesji Sejmiku odbywającej się w dniu 27 września 2010 roku.

 

 

25.09.2009 – NORWIDY 2009 ROZDANE

Na Zamku Królewskim w Warszawie, w przeddzień urodzin Poety – 23 września – przyznane zostały Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida w czterech dziedzinach sztuki, za dzieła bądź kreacje powstałe na Mazowszu w 2008 roku, które – zdaniem autorytetów świata sztuki – zasłużyły na szczególne wyróżnienie. Za całokształt twórczości wręczono szczególne wyróżnienie – Nagrodę „Dzieło Życia”.

Laureatem tegorocznej Nagrody „Dzieło Życia” została Danuta Szaflarska, od 70 lat obecna w polskiej kulturze. Nadal gra i odnosi wielkie sukcesy. Wciąż radosna, uśmiechnięta, poruszająca się na scenie z wielka gracją, lekko, jakby czas się dla niej zatrzymał. – Chce powiedzieć, że czas jest dla mnie łaskawy. Tak długo mogę żyć i pracować, a ta nagroda to bardzo wysoka ocena mojej pracy zawodowej – powiedziała aktorka odbierając statuetkę.

W poszczególnych kategoriach sztuki nagrodę, w dziedzinie teatru, otrzymał Franciszek Pieczka, którego Kapituła doceniła za rolę Ala Lewisa w spektaklu „Słoneczni Chłopcy”, w reż. Macieja Wojtyszki, wystawianym w Teatrze Powszechnym w Warszawie. – Jeszcze nie czas rozstawać się z zawodem – do takiego przekonania doszedł laureat, dziękując Kapitule za to wyróżnienie.

W dziedzinie literatury statuetką uhonorowano Ernesta Brylla za książkę „Trzecia nad ranem. Wiersze z lat 2006 – 2007”, wydaną przez Księgarnię św. Jacka. – Bardzo się cieszę z tej nagrody, bo Cyprian Norwid był w grupie polskich wieszczów wyjątkowy – zaznaczył poeta.

Norwida w dziedzinie sztuk plastycznych – za instalację przestrzenna „Sygnatura”, wystawioną w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – otrzymał Wojciech Fangor – awangardowy malarz, grafik, plakacista, zaliczany do grona artystów nazywanych „klasykami współczesności”.

Za rekordowy 49. sezon „Koncertów dla dzieci” w Filharmonii Narodowej – „Niedzielne Spotkania z Ciocią Jadzią” Nagrodę im. Norwida w dziedzinie muzyki otrzymała Jadwiga Mackiewicz. Ideą koncertów dla dzieci – jak powiedziała laureatka – było przekonanie ich, że muzyka nie jest trudna i że sprawia dużo radości i przyjemności. Nie przypuszczała wtedy, że przekonywać o tym będzie już trzecie pokolenie młodych melomanów.

Wśród nominowanych znaleźli się: Barbara Krafftówna, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jerzy Jedlicki, Eugeniusz Kabatc, Magdalena Abakanowicz, Włodzimierz Pawlak, Władysław Kłosiewicz, Tadeusz Wielecki.

Sylwetki laureatów i nominowanych przybliżyli zaproszonym przewodniczący Kapituł Norwidowskich: Lech Śliwonik, Leszek Bugajski, Stanisław Wieczorek i Stefan Sutkowski. Statuetkę dyplom i nagrodę pieniężna laureatom oraz medale pamiątkowe nominowanym wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Uroczystość – którą poprowadziła Dorota Welman – uświetnił występ znakomitej polskiej wokalistki, Anny Marii Jopek.

 

 

26.06.2009 – OGŁOSZONO NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2009

Laureatką norwidowskiej Nagrody „Dzieło Życia” w 2009 roku została Danuta Szaflarska – ogłosił przewodniczący kapituły Piotr Fogler podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę 24 czerwca 2009. Ogłoszono także nazwiska nominowanych do nagrody norwidowskiej za dzieła lub kreacje powstałe w roku ubiegłym w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr.

Pierwsza powojenna dama polskiego filmu, aktorka teatralna – Danuta Szaflarska – wyróżniona została tą prestiżową nagrodą za całokształt twórczości: wszechstronność, doskonały warsztat aktorski, naturalność, bezpośredniość. O kunszcie jej aktorstwa Erwin Axer powiedział: „Danusia zawsze była otwarta na życie. Ale dziś widać, że kiedy zajmuje się teatrem, to jest w tym cała prawda. Każda jej rola błyszczy jak kryształ. Praca z nią należy do największych przyjemności reżysera. Ona jest tym kamertonem, który pozwoli oceniać czystość gry całej orkiestry.”

Nominacje w poszczególnych kategoriach sztuki ogłosili przewodniczący i przedstawiciele kapituł: Marek Wawrzkiewicz, Stefan Sutkowski, Stanisław Wieczorek i Lech Śliwonik.

Jak poinformował przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński, zwiększona została nagroda finansowa, przyznawana laureatom tego wyróżnienia, z 20 do 25 tys. zł za „Dzieło Życia” oraz z 15 do 20 tys. zł w poszczególnych kategoriach.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie we wrześniu – w przeddzień urodzin Norwida – na Zamku Królewskim w Warszawie.

NOMINOWANI DO NAGRODY IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 2009

Literatura

Ernest Bryll za książkę „Trzecia nad ranem. Wiersze z lat 2006 – 2007”, wyd. Księgarnia św. Jacka

Jerzy Jedlicki za książkę „Błędne koło (1832 – 1864)” – II tom „Dziejów inteligencji polskiej do roku 1918” oraz redakcję tego III tomowego dzieła, wyd. Instytut Historii PAN

Eugeniusz Kabatc za książkę „Czarnoruska kronika trędowatych”, wyd. Studio EMKA

Muzyka

Władysław Kłosiewicz za kierownictwo muzyczne i dyrygenturę opery Georga Friedricha Haendla „Giulio Cesare” w Warszawskiej Operze Kameralnej oraz nagranie płytowe tego spektaklu, wyd. Fundacja „Pro Musica Camerata”

Jadwiga Mackiewicz za rekordowy 49. sezon „Koncertów dla dzieci” w Filharmonii Narodowej – „Niedzielne Spotkania z Ciocią Jadzią”

Tadeusz Wielecki za kompozycję „Concerto for Piano and Orchestra”

Sztuki Plastyczne

Magdalena Abakanowicz za wystawę „Cysterna” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Wojciech Fangor za instalację przestrzenną „Sygnatury” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Włodzimierz Pawlak za wystawę „Autoportret w powidokach”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Teatr

Jadwiga Jankowska-Cieślak za rolę Ursulki w spektaklu „Trash Story albo sztuka (nie)pamięci” w reż. Eweliny Pietrowiak, Teatr Ateneum w Warszawie

Barbara Krafftówna za rolę Anastazji R. w spektaklu „Oczy Brigitte Bardot” w reż. Macieja Kowalewskiego, Teatr na Woli w Warszawie

Franciszek Pieczka za rolę Ala Lewisa w spektaklu „Słoneczni Chłopcy” w reż. Macieja Wojtyszki, Teatr Powszechny w Warszawie

 

 

15.06.2009 – NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2009. KONFERENCJA PRASOWA – ZAPROSZENIE.

temat

Ogłoszenie nominacji do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w czterech dziedzinach sztuki (literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr) oraz nazwiska laureata Nagrody „Dzieło życia”, przyznawanej za całokształt twórczości

miejsce

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, biblioteka, ul. Elektoralna 12

czas

24 czerwca (środa) 2009 r., godz. 10.00

organizatorzy

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Samorząd Województwa Mazowieckiego

W środę 24 czerwca 2009 r. poznamy nazwiska nominowanych do Nagrody Norwidowskiej w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr – których dzieła lub kreacje, powstałe w 2008 roku, zasługują na szczególne wyróżnienie. Wyboru nominowanych dokonały kapituły, w których zasiadają autorytety świata sztuki: twórcy, krytycy, pedagodzy. W tym dniu ogłoszone zostanie również nazwisko laureata Nagrody „Dzieło życia” – honorowego wyróżnienia przyznawanego za całokształt twórczości.

W konferencji prasowej udział wezmą:

Robert Soszyński – przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Marek Wawrzkiewicz – przedstawiciel Kapituły Literackiej

Stefan Sutkowski – przewodniczący Kapituły Muzycznej

Stanisław Wieczorek – przewodniczący Kapituły Plastycznej

Lech Śliwonik – przewodniczący Kapituły Teatralnej

Piotr Fogler – przewodniczący Kapituły „Dzieło Życia”.

 

 

29.05.2009 – RUSZYŁY KAPITUŁY NORWIDOWSKIE

Jak co roku krytycy, twórcy, autorytety świata muzyki, literatury, teatru i sztuk plastycznych spotkali się, aby zdecydować, które z dzieł i kreacji powstałych w 2008 roku, zgłoszonych do nagrody, zasługują na szczególne uznanie. Decyzja nie jest łatwa, bowiem bardzo trudno jest dokładnie wyznaczyć kryteria oceny w sztuce. Dlatego zadanie to powierzono ludziom, którzy dokładnie wiedzą na bieżąco, co dzieje się w sztuce i mają wiedzę oraz umiejętności do oceny tego.

Perłą Norwidowskich wyróżnień jest Nagroda „Dzieło Życia”, przyznawana za całokształt twórczości artyście tworzącemu na Mazowszu. Kapituła „Dzieło Życia” składa się z przedstawicieli wielu dziedzin sztuki. Jak pokazują poprzednie lata, jej członkowie mają niezmiernie trudne zadanie. Nazwiska zgłaszanych kandydatów nie pozostawiają bowiem wątpliwości, że są to osobowości, których wpływ na polską, mazowiecką sztukę jest ogromny.

Kapituły Norwidowskie do 15 czerwca 2009 roku przekażą na ręce przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego nazwiska nominowanych do nagrody i laureata „Dzieło Życia”. Publiczne ogłoszenie nominacji odbędzie się na konferencji prasowej jeszcze w czerwcu.

 

 

5.03 2009 – VIII EDYCJA NAGRODY IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA. OGŁOSZENIE

Samorząd Województwa Mazowieckiego

ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR

do VIII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

przyznawanych za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do V edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA”

przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa i redakcje oraz twórcy indywidualni z województwa mazowieckiego.

W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia (w formie wniosku), zawierające dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia, prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”).

Termin zgłaszania kandydatur upływa 20 kwietnia 2009 roku.

Administratorem danych osobowych zbioru: “Kandydaci do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Laureaci Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane do celów przyjęcia kandydatów, a następnie wyłonienia laureatów Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Obowiązek podania danych przez osoby wynika z:

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

1.10.2008 – „I TAK JA WIDZĘ PRZYSZŁĄ W POLSCE SZTUKĘ”

Na Zamku Królewskim w Warszawie, 24 września br., odbyła się – po raz siódmy – gala wręczenia Nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida w dziedzinie sztuki.

Laureatem tegorocznej Nagrody „Dzieło Życia” – przyznawanej za całokształt twórczości – został znakomity reżyser, eseista, pedagog, założyciel i dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie – Erwin Axer, którego wpływ na jakość polskiej sztuki teatralnej jest nieoceniony.

„Bez Erwina Axera nie byłoby historii teatru” – podkreślił Piotr Fogler, przewodniczący Kapituły Nagrody „Dzieło Życia”.

W poszczególnych kategoriach (teatr, sztuki plastyczne, literatura, muzyka), nagrodę za dzieło bądź kreację powstałe w 2007 roku otrzymali:

– Danuta Szaflarska za rolę Babki w przedstawieniu „Daily soup” w reż. Małgorzaty Bogajewskiej, Teatr Narodowy w Warszawie

– Barbara Falender za wystawę retrospektywną „Barbara Falender” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

– Kazimierz Świegocki za książkę „Norwid i poeci Powstania Warszawskiego”, Instytut Wydawniczy PAX

– Andrzej Bieńkowski za wydane w formie płytowej i książkowej: „Czas harmonii. Pierwsi harmoniści” z serii Muzyka odnaleziona 2 oraz „Mety grają! Kapela z Gliny” z serii Muzyka odnaleziona 3, wyd. Muzyka odnaleziona.

Statuetki, dyplomy, nagrody pieniężne laureatom, a medale pamiątkowe nominowanym wręczyli gospodarze ceremonii: przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Tradycyjnie już od czterech lat fundatorem Nagrody „Dzieło Życia” jest Instytucja Filmowa Max Film.

Galę poprowadził aktor Jerzy Zelnik, a jej zwieńczeniem był recital Katarzyny Groniec.

 

 

15.09.2008 – WIELKI FINAŁ NAGRODY IM. C.K. NORWIDA

Już po raz siódmy przyznane zostaną Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C. K. Norwida w dziedzinie sztuki. Wyróżnienie to otrzymają wybitni twórcy za dzieła bądź kreacje powstałe w roku 2007, w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr.

Szczególnym wyróżnieniem jest przyznawana od trzech lat za całokształt twórczości artystycznej – Nagroda „Dzieło Życia”. Jej laureatami byli dotychczas Jan Ekier, Tadeusz Konwicki i Andrzej Sadowski. W tym roku to honorowe wyróżnienie przyznane zostanie wspaniałemu reżyserowi, pedagogowi, założycielowi Teatru Współczesnego – Erwinowi Axerowi.

Uroczystość wręczenia Nagród im. C. K. Norwida odbędzie się 24 września 2008 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Gospodarzami ceremonii będą Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Galę poprowadzi znakomity aktor Jerzy Zelnik, a jej zwieńczeniem będzie recital Katarzyny Groniec.

NOMINOWANI DO NAGRODY IM. C. K. NORWIDA

LITERATURA 

Zbigniew Jerzyna za tom wierszy „Zatacza się krąg”, wyd. Adam Marszałek

Stefan Jurkowski za tom wierszy „Codzienny plac zabaw”, wyd. Adam Marszałek

Kazimierz Świegocki za książkę „Norwid i poeci Powstania Warszawskiego”, Instytut Wydawniczy PAX

MUZYKA 

Andrzej Bieńkowski za wydane w formie płytowej i książkowej: „Czas harmonii. Pierwsi harmoniści” z serii Muzyka odnaleziona 2 oraz „Mety grają! Kapela z Gliny” z serii Muzyka odnaleziona 3, wyd. Muzyka odnaleziona

Jadwiga Mackiewicz za zorganizowanie 48. sezonu „Koncertów dla dzieci” w Filharmonii Narodowej

Henryk Wojnarowski za wykonanie muzyczne przez Chór Filharmonii Narodowej VII Symfonii Krzysztofa Pendereckiego – „Siedem Bram Jerozolimy” – wydanej na CD

SZTUKI PLASTYCZNE 

Barbara Falender za wystawę retrospektywną „Barbara Falender” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Ryszard Hunger za indywidualną wystawę „Malarstwo”, Galeria Studio Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie

Grzegorz Moryciński za wystawę „Chwile blasku i cienia”, Galeria Senatorska w Warszawie

TEATR 

Krystyna Janda za rolę Winnie w spektaklu „Szczęśliwe dni” w reż. Piotra Cieplaka, Teatr Polonia w Warszawie

Dominika Kluźniak za rolę Pippi Pończoszanki w spektaklu „Pippi Pończoszanka” w reż. Agnieszki Glińskiej, Teatr Dramatyczny w Warszawie

Danuta Szaflarska za rolę Babki w przedstawieniu „Daily soup” w reż. Małgorzaty Bogajewskiej, Teatr Narodowy w Warszawie

 

 

30.06.2008 – ERWIN AXER LAUREATEM NAGRODY „DZIEŁO ŻYCIA”

Laureatem prestiżowego wyróżnienia Norwidowskiego, przyznawanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za całokształt twórczości – Nagrody „Dzieło Życia” – został w tym roku znakomity reżyser, eseista i pedagog Erwin Axer.

To postać nietuzinkowa, której wpływ na jakość polskiej sztuki teatralnej jest nieoceniony. „Podczas gdy większość warszawskich reżyserów tworzy w stylu tak zwanego realizmu rozrywkowego, którego przykłady mamy również na deskach Współczesnego, starszy o pokolenie twórca atakuje nasze przyzwyczajenia do teatru przyjemnego. Jego teatr jest przykry, ale przez to prawdziwy.” – pisał w 1997 na łamach prasy Roman Pawłowski.

Erwin Axer od początku kariery reżyserskiej poszukiwał dramatów, które w znakomity sposób odzwierciedlają naturę człowieka. Dlatego swoje zainteresowania skierował na dramaturgię zachodnią (O’Neill, Williams, Sartre, Brecht), a w polskiej cenił Mrożka, Kruczkowskiego, Lutowskiego. Słynie z niezwykłej czujności na detale. Jego uwagi co do siły głosu, ustawienia rąk czy rekwizytu mogą zmienić sens roli i sztuki. Mimo że wycofał się z pracy reżyserskiej nadal wpływa na rzeczywistość teatralną poprzez publikacje, szczególnie spisane w czterech tomach wspomnień – „Ćwiczenia z pamięci”.

Erwin Axer “unika metafor jednoznacznych, metod nadmiernie ekspresyjnych, własny komentarz podając dyskretnie przez ustawienie niektórych sytuacji, tak z reguły osadzonych w klimacie całości, iż wiele rozwiązań dodanych przez reżysera przypisuje się autorowi, a także przez prowadzenia ról. Wiadomo powszechnie, że silną stroną realizacji Axerowskich jest aktorstwo i to aktorstwo określonego typu, nie nazbyt ekspresyjne, raczej tłumiące czy pozwalające domyślać się wielorakich namiętności niż dające im ujście.” (“Trzydzieści pięć sezonów”, WAiF 1981)

Kapituły Norwidowskie wyłoniły również nominowanych do Nagrody im. C. K. Norwida za 2007 rok w poszczególnych dziedzinach sztuki: muzyka, literatura, sztuki plastyczne i teatr. Laureatów poznamy na uroczystej gali wręczania Nagród, która odbędzie się tradycyjnie w dniu urodzin Norwida – 24 września, na Zamku Królewskim w Warszawie.

NOMINOWANI DO NAGRODY IM. C. K. NORWIDA

LITERATURA

Zbigniew Jerzyna za tom wierszy „Zatacza się krąg”, wyd. Adam Marszałek

Stefan Jurkowski za tom wierszy „Codzienny plac zabaw”, wyd. Adam Marszałek

Kazimierz Świegocki za książkę „Norwid i poeci Powstania Warszawskiego”, Instytut Wydawniczy PAX

MUZYKA

Andrzej Bieńkowski za wydane w formie płytowej i książkowej: „Czas harmonii. Pierwsi harmoniści” z serii Muzyka odnaleziona 2 oraz „Mety grają! Kapela z Gliny” z serii Muzyka odnaleziona 3, wyd. Muzyka odnaleziona

Jadwiga Mackiewicz za zorganizowanie 48. sezonu „Koncertów dla dzieci” w Filharmonii Narodowej

Henryk Wojnarowski za wykonanie muzyczne przez Chór Filharmonii Narodowej VII Symfonii Krzysztofa Pendereckiego – „Siedem Bram Jerozolimy” – wydanej na CD

SZTUKI PLASTYCZNE

Barbara Falender za wystawę retrospektywną „Barbara Falender” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Ryszard Hunger za indywidualną wystawę „Malarstwo”, Galeria Studio Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie

Grzegorz Moryciński za wystawę „Chwile blasku i cienia”, Galeria Senatorska w Warszawie

TEATR

Krystyna Janda za rolę Winnie w spektaklu „Szczęśliwe dni” w reż. Piotra Cieplaka, Teatr Polonia w Warszawie

Dominika Kluźniak za rolę Pippi Pończoszanki w spektaklu „Pippi Pończoszanka” w reż. Agnieszki Glińskiej, Teatr Dramatyczny w Warszawie

Danuta Szaflarska za rolę Babki w przedstawieniu „Daily soup” w reż. Małgorzaty Bogajewskiej, Teatr Narodowy w Warszawie

 

19.06.2008 – KONFERENCJA PRASOWA: NOMINACJE DO NAGRODY IM. C.K. NORWIDA

Konferencja prasowa, na której ogłoszone zostaną nazwiska osób nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz nazwisko laureata Nagrody „Dzieło Życia” miejsce

Ratusz, pl. Bankowy 3/5 Warszawa, sala nr 131

26 (czwartek) czerwca 2008, godz. 11.00

organizator

Sejmik Województwa Mazowieckiego

Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie sztuki

im. C.K. Norwida zostaną przyznane już po raz siódmy. Wyróżnienie to otrzymają wybitni twórcy, za dzieła bądź kreacje powstałe w roku 2007. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr.

Szczególnym wyróżnieniem jest przyznawana od trzech lat za całokształt twórczości artystycznej – Nagroda „Dzieło Życia”. Jej laureatami byli dotychczas Jan Ekier, Tadeusz Konwicki i Andrzej Sadowski.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński zaprasza serdecznie na ogłoszenie nazwisk nominowanych w poszczególnych kategoriach i laureata Nagrody „Dzieło Życia”. W konferencji udział wezmą:

Barbara Borys-Damięcka – przewodnicząca Kapituły Teatralnej,

Stefan Sutkowski – przewodniczący Kapituły Muzycznej,

Bohdan Urbankowski – przewodniczący Kapituły Literackiej,

Stanisław Wieczorek – przewodniczący Kapituły Plastycznej.

 

 

15.05.2008 – KAPITUŁY NORWIDOWSKIE ROZPOCZĘŁY PRACE

Kapituły zebrały się 12 i 13 maja br., aby zdecydować, którym z tworzących na Mazowszu artystów, pisarzy, muzyków i plastyków przyznane zostaną w tym roku Nagrody im. C. K. Norwida.

Do 16 kwietnia instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa, redakcje oraz twórcy z województwa mazowieckiego zgłaszali kandydatów, których dzieła lub kreacje powstałe w 2007 roku na Mazowszu zasłużyły na szczególne uznanie. O tym, kto otrzyma nagrodę zdecydują ludzie sztuki, autorytety w swojej dziedzinie, zasiadający w kapitułach Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Kapituły wytypują po trzech nominowanych do nagrody w kategoriach: LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE i TEATR. Ich nazwiska poznamy w czerwcu.

Jak co roku kapituła wyłoni również laureata Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA”, przyznawanej za całokształt twórczości. W tej kategorii oprócz instytucji kultury, stowarzyszeń twórczych, wydawnictw, redakcji i twórców, kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy województwa mazowieckiego. W sumie zgłoszono aż 17 kandydatów. Przed kapitułą stoi więc trudne zadanie, ponieważ każde nazwisko to znacząca indywidualność świata sztuki. Nazwisko laureata ogłoszone zostanie już w czerwcu, na konferencji prasowej.

Wręczenie nagród laureatom i nominowanym nastąpi w dniu urodzin Poety – 24 września na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dotychczas Nagrodą „Dzieło Życia” uhonorowani zostali: znakomity pianista i redaktor naczelny Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina Jan Ekier, wybitny pisarz, reżyser i scenarzysta Tadeusz Konwicki oraz scenograf Andrzej Sadowski.

Laureatami nagrody w kategoriach LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR byli m.in.: Jacek Sempoliński, Gustaw Holoubek, Jacek Kaspszyk, Bożena Budzisz-Krzyżanowska, Mariusz Treliński, Boris Kudlička, Piotr Kuncewicz, Kazimierz Kord, Zbigniew Zapasiewicz.

 

 

15.05.2008 – SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO W 2008 ROKU

Kandydatów do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie sztuki im. C. K. Norwida mogą zgłaszać: działające na terenie województwa mazowieckiego oraz czynne w danej dziedzinie: instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa, redakcje, a także twórcy indywidualni.

Nagroda, w wysokości 15 tys. zł (netto), przyznawana jest twórcy tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego za dzieło bądź kreację powstałe w minionym roku kalendarzowym (w 2007 roku).

Nagroda „Dzieło Życia”, w wysokości 20 tys. zł (netto), przyznawana jest twórcy tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego za wybitne dzieło, kreacje lub całokształt twórczości.

Nagroda (oprócz „Dzieła Życia”) nie może być przyznawana za całokształt twórczości.

Komunikat o konkursie podawany jest do publicznej wiadomości nie później niż do 23 lutego 2008 roku.

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej dokonują podmioty wymienione w pkt 1, na ręce Przewodniczącego Sejmiku, do 16 kwietnia 2008 roku.

(wzór wniosku)

Zgłoszenia nie spełniające kryteriów zawartych w § 4 Regulaminu Nagrody nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie nagroda w danej kategorii nie jest przyznawana.

Otrzymane zgłoszenia Przewodniczący Sejmiku niezwłocznie przekazuje przewodniczącym kapituł.

Zgłoszenie może zostać wycofane przez wnioskodawcę nie później niż do końca oficjalnego terminu zgłoszenia kandydatur.

Pierwsze posiedzenie kapituł zwołuje Przewodniczący Sejmiku i Marszałek Województwa po upływie terminu zgłoszeń, nie później niż 14 maja 2008 roku.

Zadaniem kapituły jest:

rozpatrywanie oraz opiniowanie zgłoszonych prac,

wybór laureata spośród zgłoszonych kandydatur,

przekazanie Przewodniczącemu Sejmiku informacji o laureacie.

Kapituła nie może odstąpić od wyboru laureata.

Jeżeli decyzja o wyborze laureata nie może zapaść w drodze konsensusu, kapituła podejmuje decyzję o jego wyborze drogą głosowania (zwykłą większością głosów składu kapituły).

Członkowie kapituły mogą oddać swój głos osobiście lub drogą korespondencyjną. Decyzję o sposobie głosowania podejmują kapituły.

Nagrody wręcza Przewodniczący Sejmiku i Marszałek Województwa podczas uroczystej sesji Sejmiku odbywającej się w dniu 24 września 2008 roku.

 

 

29.02.2008 – VII EDYCJA NAGRODY IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA. OGŁOSZENIE

Samorząd Województwa Mazowieckiego

ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR

do VII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

przyznawanych za wybitne dzieło lub kreacje powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do IV edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA”

przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa i redakcje oraz twórcy indywidualni z województwa mazowieckiego. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zgłoszenia (w formie wniosku), zawierające dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia, prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”).

Termin zgłaszania kandydatur upływa 16 kwietnia 2008 roku.

Regulamin nagrody i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.norwid.mazovia.pl lub pod numerem telefonu (0-22) 6956266.

Ostatnio zaktualizowano 3 września 2021 o 12:33

Mazowiecki Instytut Kultury