Rok 2013

27.09.2013 – WRĘCZONO NAGRODY IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA

Finał XII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida odbył się 24 września – w dniu urodzin Patrona nagrody – na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodę „Dzieło Życia” za całokształt twórczości wręczono w tym roku Julii Hartwig – wielkiej damie polskiej poezji.

– Zawsze powtarzam, że można mieć bardzo duże bogactwo materialne, znakomite drogi, mosty, lotniska, ale przede wszystkim trzeba mieć to, co jest niezwykle istotne w sferze ducha, w sferze kultury – powiedział marszałek Adam Struzik, witając gości zebranych w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. O miejscu sztuki w naszym życiu mówił przewodniczący sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Leszek Celej, zaznaczając że: „w świecie różnych problemów, narastających z roku na rok na kuli ziemskiej, to świat moralny, świat etyczny, który wyrasta na bazie pięknych dzieł sztuki, jest najważniejszy.

Nagrodą „Dzieło Życia” za całokształt twórczości uhonorowano Julię Hartwig – wielką damę polskiej poezji, pisarkę wszechstronną – autorkę reportaży, książek dla dzieci, słuchowisk radiowych, monografii oraz tłumaczkę z języka francuskiego i angielskiego. – Dla mnie jest szczególnie wzruszające to, że jest to Nagroda im. Norwida. To jest poeta, z którym ciągle próbuję się oswoić, jest poetą trudnym i zarazem bardzo mi bliskim – powiedziała laureatka.

Wręczono również nagrody za dzieła i kreacje, których premiera odbyła się w 2012 r., w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr.

Laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii literatura został jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich Jerzy Górzański nagrodzony za zbiór wierszy „Festyn”. – Gdyby nie Cyprian Kamil Norwid, w ogóle by mnie tu dzisiaj nie było – wyznał laureat, cytując słowa wieszcza „odpowiednie dać rzeczy słowo”, które zaważyły na jego twórczości.

Za nagranie albumu płytowego Piotra Beczały „Twoim jest serce me. W hołdzie Richardowi Tauberowi” z Royal Philharmonic Orchestra uhonorowano Łukasza Borowicza – znakomitego muzyka, dyrygenta, dyrektora artystycznego Polskiej Orkiestry Radiowej. – Jeden z moich bohaterów, idoli Herbert von Krajan powiedział, że rolą dyrygenta operowego jest to, żeby śpiewak czuł się bezpiecznie i dyrygenta nie czuł. Jeżeli udało się to bezpieczeństwo zapewnić, to jestem bardzo szczęśliwy – powiedział laureat.

W dziedzinie sztuk plastycznych statuetkę odebrał Leon Tarasewicz – „wielki malarz, znakomity pedagog, profesor Akademii Sztuk Pięknych i wspaniały hodowca kur” – jak zaznaczył w laudacji przewodniczący Kapituły Plastycznej Stanisław Wieczorek. Kapituła wyróżniła Leona Tarasewicza za wystawę dokumentującą pracę Mistrza w galerii „Spokojna” oraz galerii otwartej Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu.

Nagrodę w kategorii teatr otrzymał znany z innowacyjnego podejście do polskiej klasyki – Michał Zadara za reżyserię dramatu Cypriana Kamila Norwida „Aktor”, który wystawiany jest w Teatrze Narodowym w Warszawie. – Okazuje się, że Norwid mówił o krachu giełdowym, o bankach, potędze pieniądza, i że mówił to takim językiem, który dzisiaj na scenie narodowej może zabrzmieć – powiedział przewodniczący Kapituły Teatralnej Lech Śliwonik. W imieniu reżysera nagrodę odebrała mama.

norwid dzielo zycia

Goście wysłuchali również wierszy Norwida, recytowanych przez laureatki konkursu poetyckiego „Cyprian Norwid poeta naszej ziemi” (organizowanego przez wójta gminy Dąbrówka) oraz „Małą suitę” Lutosławskiego w wykonaniu orkiestry Marii Pomianowskej – LutoSłowianie. Galę uświetnił występ Stanisława Soyki.

 

 

19.06.2013 – NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2013

Kapituła Nagrody Norwidowskiej “Dzieło Życia” zdecydowała w tym roku o uhonorowaniu wybitnej poetki, autorki reportaży, książek dla dzieci, słuchowisk radiowych, monografii oraz tłumaczki literatury francuskiej i anglojęzycznej – Julii Hartwig – “wielkiej damy polskiej poezji”.

Przedstawiciele Kapituł Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida: Jarosław Klejnocki, Lech Śliwonik, Monika Strugała oraz Stanisław Wieczorek ogłosili we wtorek 18 czerwca 2013 r. nazwiska nominowanych do nagrody w czterech dziedzinach sztuki za dzieła i kreacje powstałe na Mazowszu w 2012 roku, oraz laureata wyróżnienia honorowego – Nagrody “Dzieło Życia”.

W kategorii literatura nominowano Jerzego Górzańskiego za zbiór wierszy “Festyn”, Dariusza Suskę za tom poetycki “Duchy dni” oraz Krzysztofa Vargę za powieść “Trociny”.

Wśród nominowanych w kategorii muzyka znaleźli się: Łukasz Borowicz za nagranie albumu płytowego Piotra Beczały “Twoim jest serce me. W hołdzie Richardowi Tauberowi” z Royal Philharmonic Orchestra, Janusz Olejniczak za płytę “Koncerty – Ravel, Prokofiew, Szostakowicz”, z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka oraz Grzegorz Zieziula za czterotomową edycję unikalnego egzemplarza pierwodruku partytury “Halki” Stanisława Moniuszki.

Z dziedziny sztuk plastycznych nominowano: Mirosława Grynia za rysunkowe komentarze w tygodniku “Polityka”, Hannę Karasińską-Eberhardt za wystawę “Modlitwa”, którą można było obejrzeć w Galerii DAP Domu Artysty Plastyka w Warszawie oraz Leona Tarasewicza za wystawę dokumentującą pracę Mistrza w galerii “Spokojna” oraz galerii otwartej Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu.

Do nagrody Norwidowskiej w kategorii teatr wytypowano: Grzegorza Małeckiego za rolę Terry’ego w spektaklu “W mrocznym mrocznym domu” Neila LaBute’a, Jerzego Radziwiłowicza za rolę tytułową w spektaklu “Natan mędrzec” Gottholda Ephraima Lessinga oraz Michała Zadarę za reżyserię spektaklu “Aktor” Cypriana Kamila Norwida. Wszystkie spektakle wystawiane są w Teatrze Narodowym w Warszawie.

norwid dzielo zycia

Laureatów Nagrody Norwidowskiej w poszczególnych dziedzinach sztuki poznamy 24 września 2013 r. – dokładnie w dniu urodzin Patrona nagrody – na gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas tej uroczystości wręczone zostaną laureatom statuetki oraz nagrody pieniężne. Nominowani uhonorowani zostaną medalem pamiątkowym.

 

 

12.06.2013 – NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2013

Zapraszamy serdecznie na konferencję prasową, podczas której ogłoszone zostaną nazwiska nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawanej artystom tworzącym na Mazowszu w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, za dzieła lub kreacje powstałe w 2012 roku. Poznamy również nazwisko laureata Nagrody „Dzieło życia” – wyróżnienia specjalnego, będącego uhonorowaniem całokształtu pracy artystycznej.

Konferencja prasowa odbędzie się 18 czerwca (wtorek) 2013 roku o godzinie 11.00 w Bibliotece Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, ul Elektoralna 12.

Nazwiska laureata Nagrody „Dzieło życia” oraz nominowanych do nagrody w poszczególnych dziedzinach sztuki ogłoszą przedstawiciele Kapituł Norwidowskich:

Kapituły Nagrody „Dzieło Życia” – Monika Strugała

Kapituły Literackiej – Jarosław Klejnocki

Kapituły Muzycznej – Monika Strugała

Kapituły Plastycznej – Stanisław Wieczorek

Kapituły Teatralnej – Lech Śliwonik.

Konferencję otworzą i poprowadzą przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Skolimowski.

Laureatów nagrody w poszczególnych dziedzinach sztuki poznamy podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się 24 września 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

8.06.2013 – KAPITUŁY NORWIDOWSKIE 2013

Wybitni twórcy, teoretycy i krytycy, autorytety świata sztuki, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasiedli 5 i 6 czerwca 2013 r. w pięciu kapitułach, aby spośród zgłoszonych kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wybrać nominowanych i laureatów w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, oraz laureata Nagrody “Dzieło życia”.

Wśród znawców literatury pięknej, zasiadających w Kapitule Literackiej, znaleźli się: Leszek Bugajski, Janusz Drzewucki, Krzysztof Masłoń, Krzysztof Mrowcewicz, Janusz Odrowąż-Pieniążek (przewodniczący), radny Jan Rejczak, Marek Wawrzkiewicz, Tomasz Wójcik.

Do Kapituły Muzycznej zaproszono: radnego Leszka Celeja, Krzysztofa Knittla (przewodniczący), Małgorzatę Komorowską, Konstantego Andrzeja Kulkę, Olgierda Pisarenkę, Monikę Strugałę, Dorotę Szwarcman.

Członkami Kapituły Plastycznej są: Adam Czyżewski, Janusz Fogler, Stanisław Zbigniew Kamieński, Grzegorz Kowalski, Jacek Maślankiewicz, radny Krzysztof Skolimowski, Rafał Strent, Stanisław Wieczorek (przewodniczący), Anna Żakiewicz.

Wśród członków Kapituły Teatralnej znajdują się: Jacek Kopciński, Wojciech Majcherek, Tomasz Miłkowski, Katarzyna Ostrowska, radna Katarzyna Piekarska, Kaja Stępkowska, Lech Śliwonik (przewodniczący), Jacek Wakar.

Kapitułę “Dzieło Życia” tworzą przedstawiciele wyżej wymienionych kapituł: radny Leszek Celej (przewodniczący), Jacek Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Monika Strugała.

Nazwiska nominowanych i laureata Nagrody “Dzieło Życia” pozostaną tajemnicą do czasu ich ogłoszenia podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 18 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Laureatów w poszczególnych dziedzinach sztuki poznamy 24 września 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas gali wręczenia nagród.

 

 

7.03.2013 – SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR

do XII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR przyznawanych za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do IX edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA” przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zgłoszenia (w formie wniosku, dostępnego na stronie internetowej: www.norwid.mazovia.pl), zawierające dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia, prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”).

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 kwietnia 2013 r.

Ostatnio zaktualizowano 3 września 2021 o 12:22

Mazowiecki Instytut Kultury