Rok 2022

Nominacje Norwidowskie 2022

Logotyp XXI edycji Nagrofy NorwidaW tym roku Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida za całokształt twórczości odbierze jeden z najznakomitszych aktorów teatralnych i filmowych. Kapituły nagrody zdecydowały również o nominacjach w kategoriach Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne i Teatr za dzieło lub kreację powstałe w 2021 roku.

„Dzieło Życia” dla aktora i reżysera

Tegoroczną statuetkę Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawaną za całokształt twórczości, odbierze należący do grona najznakomitszych polskich aktorów teatralnych i filmowych – Andrzej Seweryn. Laureat jest cenionym artystą scen polskich i zagranicznych. Jako jeden z nielicznych cudzoziemców w historii, otrzymał angaż do Comédie Française, jednego z najbardziej prestiżowych zespołów teatralnych na świecie.

– Tworzy od 1968 roku, kiedy skończył warszawską szkołę teatralną. Jest aktorem, reżyserem. Ma w swoim dorobku działalność pedagogiczną. Jest od 11 lat dyrektorem teatru w Warszawie. Ma też w swoim życiorysie kilkanaście lat pobytu we Francji i niezwykły sukces – w zasadzie tylko jedyny aktor odniósł taki sukces. W 1993 r. został zaproszony do Comédie Française, a potem otrzymał godność honorowego societariusza komedii francuskiej. Bardzo wiele zrobił dla popularyzacji kultury polskiej w świecie. Grał w filmach francuskich, grał w obsadzie międzynarodowej. Współpracował z wielkim magiem teatru Peterem Brookiem – powiedział przewodniczący Kapituły „Dzieło Życia” Lech Śliwonik.

Literatura

Kapituła Literacka zdecydowała o wyróżnieniu w tym roku Michała Cichego za książkę „Do syta” (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak), Jakuba Małeckiego za powieść „Święto ognia” (wyd. Sine Qua Non) oraz Piotra Stankiewicza za książkę „Pamiętam” (Grupa Wydawnicza Relacja).

Muzyka

W kategorii Muzyka nominacje do nagrody otrzymali Mariusz Godlewski za drugi tom nagrania Pieśni Stanisława Moniuszki („Moniuszko. Pieśni”) oraz kreację Podczaszyca w nagraniu „Hrabiny” („Moniuszko. Hrabina”) i Ewa Rucińska za reżyserię, koncepcję i współautorstwo scenariusza koncertu „Norwidowskie Theatrum Mundi”, który można było obejrzeć w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. W gronie tym znalazła się również Beata Klatka, która doceniona została za inicjatywę inscenizowanego koncertu „W ogrodzie” w reżyserii Ewy Rucińskiej, wystawionego w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, działalność Akademii Operowej i przygotowanie Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w czasie pandemii.        

Sztuki plastyczne

W dziedzinie sztuk plastycznych jednym z pretendentów do statuetki Norwidowskiej został Jan Gostyński, który w Strefie Elektro Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wystawił swoją pracę dyplomową „Nie/ludzie”. Kapituła doceniła również Macieja Januszewskiego za wystawę „Człowiek o bardzo czułych kolcach”, którą można było oglądać w Galeria Sztuki Współczesnej „Oranżeria” w Pałacu w Jabłonnie oraz Piotra Szulkowskiego za „Interpretacje dyscyplin olimpijskich” – prezentującą grafiki w Galerii -1 w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Teatr

Wśród kreacji teatralnych uznanie kapituły zdobyli Katarzyna Herman za rolę Matki w spektaklu „Kruk z Tower” w repertuarze Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy, Krzysztof Warlikowski za reżyserię spektaklu „Odyseja. Historia dla Hollywoodu”, który można obejrzeć w Nowym Teatrze w Warszawie oraz Michał Znaniecki za reżyserię opery „Don Giovanni”, wystawionej na 30. Festiwalu Mozartowskim przez Warszawską Operę Kameralną.

Statuetki i nagrody pieniężne

Statuetki Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wręczone zostaną 26 września w Teatrze Polskim w Warszawie. Laureaci – wyłonieni spośród nominowanych – otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 30 tysięcy złotych, a w przypadku laureata Nagrody “Dzieło Życia” – 40 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostaną imiennymi medalami okolicznościowymi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 10 tysięcy złotych.

Dotychczasowi laureaci

W tym roku nagrody przyznane zostaną po raz dwudziesty pierwszy. Do tej pory uhonorowanych zostało blisko 100 artystów. Były to osobowości świata sztuki jak: aktorzy i reżyserzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Danuta Stenka, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Barbara Falender, Jacek Sempoliński oraz literaci – Ernest Bryll, Maria Karpińska, Wiesław Myśliwski. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk czy Piotr Paleczny.

 

Posiedzenia Kapituł Norwidowskich

Zakończyły się posiedzenia Kapituł Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Członkowie jury wyłonili spośród zgłoszonych kandydatów nominowanych i laureatów w poszczególnych kategoriach.

Do rozstrzygania o tym, kto spośród zgłoszonych kandydatów zostanie nagrodzony zaproszeni zostali  wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz radni województwa mazowieckiego z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nazwiska laureatów XXI edycji tego wyróżnienia poznamy 26 września 2022 r. podczas gali wręczenia nagród w Teatrze Polskim w Warszawie. Nazwiska nominowany oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia” ogłoszone zostaną już niebawem.

Pięć osób stoi na tle ścianki z logo Nagrody Norwida

Kapituła Nagrody “Dzieło Życia”

KAPITUŁA „DZIEŁO ŻYCIA”

 • Małgorzata Komorowska
 • Krzysztof Skolimowski
 • Lech Śliwonik – przewodniczący
 • Józef Zalewski
 • Marek Wawrzkiewicz

 

 

 

 

 

 

Pięć osób stoi na tle ścianki z logo Nagrody Norwida

Kapituła Literacka Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

KAPITUŁA LITERACKA

 • Agnieszka Papieska
 • Krzysztof Mrowcewicz
 • Jan Rejczak
 • Marek Wawrzkiewicz – przewodniczący
 • Tomasz Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

Cztery osoby stoją na tle ścianki z logo Nagrody Norwida. Przed nimi stoi monitor, na którym widać twarz jednej osoby

Kapituła Muzyczna Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

KAPITUŁA MUZYCZNA

 • Izabela Kłosińska
 • Małgorzata Komorowska – przewodnicząca
 • Stanisław Leszczyński
 • Grzegorz Michalski
 • Krzysztof Skolimowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Pięć osób stoi na tle ścianki z logo Nagrody Norwida

Kapituła Plastyczna Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

KAPITUŁA PLASTYCZNA

 • Anna Szyjkowska-Piotrowska
 • Stanisław Wieczorek – przewodniczący
 • Jadwiga Zakrzewska
 • Józef Zalewski
 • Anna Żakiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sześć osób stoi na tle ścianki z logo Nagrody Norwida

Kapituła Teatralna Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

KAPITUŁA TEATRALNA

 • Dorota Buchwald
 • Katarzyna Flader-Rzeszowska
 • Tomasz Grochoczyński
 • Tomasz Miłkowski – przewodniczący
 • Lech Śliwonik
 • Jadwiga Zakrze

 

 

 

 

 

 

Nagroda im. C. K. Norwida po raz XXI

Logotyp XXI edycji Nagrofy NorwidaW tym roku do grona 99 laureatów Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida dołączą kolejni artyści tego prestiżowego mazowieckiego wyróżnienia. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania kandydatów.

Cztery dziedziny sztuki

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida otrzymają artyści tworzący na Mazowszu w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr za dzieło lub kreację powstałe w roku 2021 oraz w kategorii „Dzieło Życia” – za całokształt twórczości.

Kto jest uprawniony do zgłaszania kandydatów?

Do zgłaszania kandydatów do nagrody zaproszeni są: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wyboru nominowanych i laureatów dokonają autorytety w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich.

Jak zgłosić kandydata?

Kandydatów do nagrody zgłosić można przesyłając wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata na adres:

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 maja 2022 r.

Największe nazwiska polskiej sztuki

Od 2002 roku Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowanych zostało 99 artystów. W 2021 r. jej laureatami zostali Józef Hen, Danuta Stenka, Xawery Wolski, Malina Sarnowska i Maria Karpińska. Statuetkę Norwidowską otrzymali również m.in.: aktorzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali tacy artyści jak: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny.

Mazowiecki Instytut Kultury