Rok 2011

27.09.2011 – WIESŁAW MICHNIKOWSKI LAUREATEM NAGRODY NORWIDOWSKIEJ

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych, a zarazem najskromniejszych ludzi sceny ostatniego stulecia – Wiesław Michnikowski odebrał, w poniedziałek 26 września 2011 roku podczas uroczystej gali wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida na Zamku Królewskim w Warszawie – Nagrodę „Dzieło Życia”, przyznawaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za całokształt twórczości artystycznej. Uhonorowani zostali również laureaci X edycji Nagrody Norwidowskiej w czterech dziedzinach sztuki: literatury, muzyki, plastyki i teatru, za wybitne dzieła i kreacje, których premiera odbyła się w 2010 roku na Mazowszu.

Gości przybyłych na galę przywitał wicemarszałek Marcin Kierwiński. – Mamy to szczęście, że jesteśmy regionem centralnym, a wiec to tutaj na Mazowszu wielu jest wspaniałych aktorów, reżyserów, artystów plastyków, muzyków i pisarzy, ludzi o wielkim formacie, których sława przekracza granice województwa, których dzieła rozsławiają Mazowsze na całym świecie – powiedział wicemarszałek. – Po raz dziesiąty wręczmy Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Obchodzimy także inny ważny jubileusz – 190 rocznicę urodzin Norwida, tego wielkiego Polaka, wielkiego twórcy – dodał wicemarszałek.

Laureatem Nagrody Norwidowskiej w dziedzinie „literatura” został jeden z najwybitniejszych i zarazem najbardziej niedocenianych poetów polskich – Krzysztof Boczkowski, nagrodzony za tom wierszy „Dźwięki i echo”. W kategorii „muzyka” nagrodę odebrała Alicja Knast – muzeolog i muzykolog, która wyróżniona została za fundamentalny wkład i doprowadzenie do otwarcia w 2010 roku Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. W dziedzinie „sztuki plastyczne” nagrodzono jednego z czołowych reprezentantów współczesnej fotografii polskiej, twórcę przenikliwych wizji portretowanych osób – Krzysztofa Gierałtowskiego za wystawę „Indywidualności Polskie”. Statuetkę Nagrody Norwidowskiej w kategorii „teatr” otrzymał Iwan Wyrypajew – aktor, reżyser i dramatopisarz rosyjski, który wystawił w Teatrze Wielkim w Warszawie cieszącą się ogromnym powodzeniem sztukę swojego autorstwa – „Taniec Delhi”.

Oprócz statuetki Laureaci otrzymali dyplom i 20 tysięcy złotych, a w przypadku Nagrody „Dzieło Życia” – 25 tysięcy złotych. Nominowani, wśród których znaleźli się: autorka video instalacji i performansów Katarzyna Kozyra, reżyserzy Wojciech Kępczyński i Ondrej Spišák, kompozytorzy Aleksander Kościów i Zygmunt Krauze, pisarze Grzegorz Łatuszyński i Eustachy Rylski – nagrodzeni zostali Medalem pamiątkowym.

norwid dzielo zycia

Uroczystość poprowadziła Monika Richardson, a oprawę muzyczną przygotował zespół Varsovia Brass Quintet. Goście wysłuchali również wierszy patrona nagrody, recytowanych i śpiewanych przez laureatów XI Konkursu Poetyckiego w Dąbrówce Cyprian Norwid poeta naszej Ziemi. Galę uświetnił występ duetu Wojciech Waglewski&Bartosz Łęczycki.

 

 

30.06.2011 – NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2011 OGŁOSZONE

Wiesław Michnikowski został tegorocznym Laureatem Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawanej za całokształt pracy artystycznej. Mistrz piosenki aktorskiej, skeczu i monologu – jest jednym z najwybitniejszych, najbardziej rozpoznawalnych, a zarazem najskromniejszych ludzi sceny ostatniego stulecia.

Kapituły Norwidowskie ogłosiły również nazwiska nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w czterech dziedzinach sztuki, przyznawanej za dzieła lub kreacje powstałe w 2010 roku na Mazowszu.

W kategorii literatura o nagrodę walczyć będą Krzysztof Boczkowski za tom wierszy „Dźwięki i echo”, Grzegorz Łatuszyński za „Antologię poezji chorwackiej XX wieku. W skwerze słońca, w chłodzie nocy. Wybór, przekład, wstęp, noty” oraz Eustachy Rylski za powieść „Na grobli”.

Za dzieła muzyczne nominowani zostali: Alicja Knast za fundamentalny wkład i doprowadzenie do otwarcia w 2010 roku Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Aleksander Kościów za utwór „Gorzkie żale” na chór żeński i osiem wiolonczeli, jak również Zygmunt Krauze za operę „Polieukt”, wystawioną w Warszawskiej Operze Kameralnej.

W kategorii sztuki plastyczne kapituła nominowała Krzysztofa Gierałtowskiego za wystawę „Indywidualności Polskie” oraz Katarzynę Kozyrę za wystawę „Katarzyna Kozyra. Casting”, która odbyła się w warszawskiej Zachęcie.

Teatralne nominacje otrzymali: Wojciech Kępczyński za reżyserię spektaklu „Les Miserables” w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, Ondrej Spišák za reżyserię przedstawienia „Nasza Klasa” w Teatrze na Woli w Warszawie oraz Iwan Wyrypajew również za reżyserię spektaklu „Taniec Delhi”, który został wystawiony w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Laureatów wyróżnienia w poszczególnych kategoriach sztuki poznamy 26 września 2011 roku podczas gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Gościem honorowym gali będzie Wiesław Michnikowski – Laureat Nagrody „Dzieło Życia”. Odbiorą oni statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku Laureata „Dzieło Życia” – 25 tys. zł. Nominowani uhonorowani zostaną medalem pamiątkowym.

 

 

21.06.2011 – ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2011

Zapraszamy serdecznie na konferencję prasową, podczas której ogłoszone zostaną nazwiska nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawanej artystom tworzącym na Mazowszu w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, za dzieła lub kreacje powstałe w 2010 roku. Poznamy również nazwisko laureata Nagrody „Dzieło Życia” – wyróżnienia specjalnego za całokształt pracy artystycznej.

Konferencja prasowa odbędzie się 28 czerwca (wtorek) 2011 roku o godzinie 10.30 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.

Nazwiska laureata Nagrody „Dzieło Życia” oraz nominowanych do nagrody w poszczególnych dziedzinach sztuki ogłoszą przewodniczący Kapituł Norwidowskich:

Kapituły Nagrody „Dzieło życia” – Monika Strugała

Kapituły Literackiej – Jarosław Klejnocki

Kapituły Muzycznej – Jerzy Artysz

Kapituły Plastycznej – Stanisław Wieczorek

Kapituły Teatralnej – Lech Śliwonik.

Konferencję otworzą i poprowadzą przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, Wicemarszałek Marcin Kierwiński oraz Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Leszek Celej.

Laureatów nagrody w poszczególnych dziedzinach sztuki poznamy podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się 26 września 2011 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dotychczas Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowani zostali: Henryk Bardijewski, Andrzej Bieńkowski, Ernest Bryll, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Tadeusz Dominik, Barbara Falender, Wojciech Fangor, Piotr Fronczewski, Henryk Gadomski, Krzysztof Gąsiorowski, Agnieszka Glińska, Jerzy Grzegorzewski, Gustaw Holoubek, Aleksandra Jachtoma, Jacek Kaspszyk, Krzysztof Knittel, Krystyna Kolińska, Kazimierz Kord, Grzegorz Kowalski, Boris Kudlička, Piotr Kuncewicz, Jadwiga Mackiewicz, Adam Myjak, Roman Owidzki, Olga Pasiecznik, Antoni Pastwa, Franciszek Pieczka, Jacek Sempoliński, Maryla Sitkowska, Władysław Słowiński, Zbigniew Sudolski, Danuta Szaflarska, Kazimierz Świegocki, Mariusz Treliński, Bohdan Urbankowski, Marek Wawrzkiewicz, Henryk Wojnarowski, Zbigniew Zapasiewicz.

„Dziełem Życia” wyróżniono: Antoniego Wita, Danutę Szaflarską, Erwina Axera, Jana Ekiera, Tadeusza Konwickiego i Andrzeja Sadowskiego.

 

 

15.02.2011 – SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR

do X edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR przyznawanych za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do VII edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA”

przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje

lub za całokształt twórczości

artyście tworzącemu na terenie

województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: instytucje kultury, oddziały

ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa i redakcje

oraz twórcy indywidualni z województwa mazowieckiego.

W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi do zgłaszania

kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia (w formie wniosku, dostępnego na stronie internetowej: www.norwid.mazovia.pl), zawierające dane kandydata, jego notkę

biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku

wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia,

prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”).

Termin zgłaszania kandydatur upływa 13 maja 2011 roku.

Ostatnio zaktualizowano 3 września 2021 o 12:26

Mazowiecki Instytut Kultury