Rok 2014

1.10.2014 – ”DZIEŁO ŻYCIA” DLA JERZEGO MAKSYMIUKA

W środę 24 września 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostały Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Statuetkę w kategorii „Dzieło Życia” odebrał Jerzy Maksymiuk, wyjątkowy pod względem wszechstronności muzycznych kompetencji polski dyrygent, kompozytor i pianista, wciąż wzbogacający swym talentem i entuzjazmem polską kulturę.

Galę otworzył marszałek Adam Struzik, podkreślając że twórczość artystyczna jest wartością najwyższą. – Ta nagroda jest symbolicznym gestem wdzięczności, docenienia tych środowisk, aby mimo trudnych czasów dać im wiarę w to, że ich osiągnięcia zostaną dostrzeżone i nagrodzone – dodał marszałek.

Gościem honorowym gali był Jerzy Maksymiuk. Nagroda “Dzieło Życia”, którą odebrał, jest uhonorowaniem jego dotychczasowej twórczości – artysty niekonwencjonalnego, założyciela i wieloletniego dyrektora Polskiej Orkiestry Kameralnej, którą doprowadził na szczyty perfekcji wykonawczej. – Serdecznie gratuluję, jestem pobudzony, wzruszony, radosny – to były pierwsze słowa laureata, jakie wraził po otrzymaniu nagrody. Jerzy Maksymiuk zagrał dla gości, zgromadzonych w Sali Koncertowej, skomponowany przez siebie utwór – “Chopiniana”.

Podczas tego szczególnego wieczoru wręczono również Nagrody im. C. K. Norwida w kategorii “dzieło lub kreacja 2013 roku”, przyznawane w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr.

Laureatką w dziedzinie teatru została Stanisława Celińska, nagrodzona za rolę Jacqueline Bonbon w “Kabarecie Warszawskim” granym w Nowym Teatrze w Warszawie oraz płytę “Nowa Warszawa”. Aktorka, dziękując za nagrodę, przytoczyła fragment wiersza Norwida, który szczególnie kocha: “źle, źle zawsze i wszędzie, ta nić czarna się przedzie, ona za mną, przede mną i przy mnie, ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, ona we mnie, w modlitwie i hymnie”. – Jeśli ta nić się przędzie, to dzisiaj została przerwana – wyznała laureatka, nagrodzona gromkimi brawami.

Laureat w dziedzinie literatury Janusz Drzewucki również wyraził szczególne przywiązanie do twórczości Norwida. – Jeżeli powiem, że gdy chodziłem do szkoły podstawowej i liceum w Kruszwicy, to moim ulubionym poetą był Cyprian Kamil Norwid – rzecz jasna Państwo mi uwierzą. Janusz Drzewucki nagrodzony został za tom wierszy “Dwanaście dni”.

W dziedzinie sztuki plastyczne statuetkę odebrał Grzegorz Moryciński za wystawę retrospektywną “Lustra ciszy. Malarstwo i poezja Grzegorza Morycińskiego”, którą można było oglądać w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. O jego twórczości w laudacji mówił przewodniczący Kapituły Plastycznej Stanisław Wieczorek: “Jest to twórca, który nie kokietuje publiczności. Kiedyś Jan Cybis powiedział, że dwa kolory to każdy zestawić potrafi. Gorzej z tym trzecim. Grzegorz jest takim właśnie malarzem. Nie szuka nowości, nie bawi się w żadne sensacje, po prostu pracuje, maluje. To są wartościowe obrazy. Wystawa była wspaniała.”

– Jestem niezwykle szczęśliwa, że znalazłam się w takim gronie zupełnie niespodziewanie – powiedziała Anna Jędrychowska, laureatka w dziedzinie muzyki, uhonorowana za doprowadzenie do uzyskania Złotego Certyfikatu Profesjonalnego UTW w 2013 roku przez Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. F. Chopina – w dziesięciolecie istnienia placówki. – Ten uniwersytet jest jedynym na Mazowszu, który uzyskał złoty certyfikat profesjonalny – podkreśliła w laudacji Małgorzata Komorowska, przewodnicząca Kapituły Muzycznej.

Laureaci otrzymali statuetkę, dyplom i 20 tys. zł, a w przypadku Nagrody “Dzieło Życia” – 25 tys. zł. Nominowani nagrodzeni zostali Medalem pamiątkowym.

norwid dzielo zycia

Galę poprowadził Grzegorz Miśtal, a uświetnił ją koncert aktorki Teatru Współczesnego Katarzyny Dąbrowskiej, która zaśpiewała m.in.: Padam Padam, To jest to “C’est si bon”, Libertango i Balladę o próżności. Na scenie Sali Koncertowej Zamku Królewskiego wystąpiła również laureatka Konkursu Poetyckiego “Cyprian Norwid – Poeta naszej Ziemi” w Dąbrówce – Aleksandra Dołowy, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie, która wyrecytowała wiersz Cypriana Norwida „Monolog”.

 

 

26.06.2014 – „DZIEŁO ŻYCIA” DLA JERZEGO MAKSYMIUKA

Charyzmatyczny, niekonwencjonalny dyrygent, kompozytor i pianista – Jerzy Maksymiuk – otrzyma Nagrodę „Dzieło Życia”, przyznawaną za całokształt twórczości przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nazwiska laureata tego wyróżnienia oraz nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr za 2013 rok ogłoszone zostały 25 czerwca 2014 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Wśród nominowanych w kategorii literatura znaleźli się Janusz Drzewucki za tom wierszy „Dwanaście dni”, Kira Gałczyńska za powieść „Jeszcze nie wieczór”, oraz Eustachy Rylski za książkę „Obok Julii”.

Kapituła Muzyczna nominowała Annę Jędrychowską, która doprowadziła do uzyskania Złotego Certyfikatu Profesjonalnego UTW w 2013 r. przez Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. F. Chopina – w dziesięciolecie istnienia placówki. Kolejnymi nominowanymi w tej dziedzinie są Violetta Łabanow-Jastrząb za realizację ogólnopolskiego badania „Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form aktywności muzycznej Polaków” oraz Maria Pomianowska za serię koncertów w 2013 r. – Roku Lutosławskiego – w mniejszych miejscowościach Mazowsza z muzyką Witolda Lutosławskiego w oryginalnych opracowaniach na instrumenty ludowe, w ramach X edycji cyklu „Mazowsze w Koronie”.

W kategorii plastycznej doceniono Andrzeja Dudzińskiego za zaprojektowanie dla Teatru Współczesnego „Współczesne tableau vivat (wersja cyfrowa). Odsłona I”, Grzegorza Morycińskiego za wystawę retrospektywną „Lustra ciszy. Malarstwo i poezja Grzegorza Morycińskiego”, która wystawiana była w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie oraz Wojciecha Zubalę za indywidualną wystawę malarstwa w Galerii Bardzo Białej w Warszawie.

Kapituła Teatralna nominowała Stanisławę Celińską za rolę Jacqueline Bonbon w „Kabarecie Warszawskim” oraz płytę „Nowa Warszawa” zrealizowane w Nowym Teatrze w Warszawie, Jarosława Gajewskiego za rolę Papkina w „Zemście” oraz Ryszarda Peryta za scenografię i reżyserię spektaklu „Odprawa posłów greckich” – obie sztuki można obejrzeć w Teatrze Polskim w Warszawie.

norwid dzielo zycia

Nazwiska nominowanych ogłosili przewodniczący Kapituł Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida: Małgorzata Komorowska, która reprezentowała kapituły: Muzyczną i „Dzieło Życia”, Krzysztof Masłoń z kapituły Literackiej, Lech Śliwonik – przewodniczący Kapituły Teatralnej oraz Stanisław Wieczorek – Kapituła Plastyczna. Konferencję prasową poprowadzili wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz przewodniczący sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Leszek Celej.

 

 

6.06.2014 – KAPITUŁY NORWIDOWSKIE NOMINUJĄ

Członkowie Kapituł Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida zebrali się 4 i 5 czerwca w warszawskim Ratuszu, aby spośród zgłoszonych kandydatów nominować do nagrody, tych których dzieła i kreacje uznali za najlepsze, najciekawsze i najwartościowsze na Mazowszu w 2013 roku.

W kapitułach zasiadają autorytety świata sztuki, krytycy, przedstawiciele środowisk twórczych, instytutów zajmujących się poszczególnymi dziedzinami sztuki.

Wyboru nominowanych w kategorii literackiej dokonali: Jarosław Klejnocki, Krzysztof Masłoń (przewodniczący), Krzysztof Mrowcewicz, radny Jan Rejczak, Marek Wawrzkiewicz oraz Paulina Urbańska.

Wśród autorytetów zasiadających w Kapitule Muzycznej znaleźli się: Małgorzata Komorowska – wybrana na przewodniczącą, Grzegorz Michalski oraz radny Krzysztof Skolimowski.

W Kapitule Plastycznej zasiedli: Janusz Fogler, radny Zbigniew Gołąbek, Jacek Maślankiewicz, Małgorzata Orlewicz, a przewodniczył jej Stanisław Wieczorek.

Kapitułę Teatralną zaszczycili: Dorota Buchwald, Tomasz Grochoczyński, Tomasz Miłkowski, Lech Śliwonik (przewodniczący) oraz Jacek Wakar.

Kapitułę Nagrody „Dzieło Życia” tworzyli przedstawiciele powyższych kapituł: Dorota Buchwald, Marek Wawrzkiewicz, Stanisław Wieczorek, Małgorzata Komorowska (przewodnicząca) oraz Leszek Celej, który kieruje sejmikową Komisją Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida przyznawana jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego artystom, którzy tworzą na Mazowszu. W tym roku będzie to już XIII edycja. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr – za dzieło lub kreację, powstałe w roku poprzedzającym. Od 2006 r. przyznawana jest również Nagroda „Dzieło Życia”, będąca uhonorowaniem całokształtu twórczości artystycznej. Jej laureatami są: Erwin Axer, Jan Ekier, Julia Hartwig, Tadeusz Konwicki, Andrzej Łapicki, Wiesław Michnikowski, Andrzej Sadowski, Danuta Szaflarska, Antoni Wit.

Ogłoszenie nazwisk nominowanych oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia” będzie miało miejsce na konferencji prasowej 25 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury, ul. Elektoralna 12 w Warszawie. Laureatów poznamy 24 września 2014 r. (w dniu urodzin patrona nagrody) na gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci otrzymują statuetkę oraz 20 tys. zł, a w przypadku laureata Nagrody „Dzieło życia” – 25 tys. zł.

 

 

19.03.2014 – SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR.

do XIII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR przyznawanych za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do X edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA”

przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody “Dzieło Życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zgłoszenia (w formie wniosku, dostępnego na stronie internetowej: www.norwid.mazovia.pl), zawierające dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia, prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa

(z dopiskiem “Nagroda Norwida”).

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 kwietnia 2014 r.

Ostatnio zaktualizowano 3 września 2021 o 12:21

Mazowiecki Instytut Kultury