Rok 2012

27.09.2012 – GALA WRĘCZENIA NAGRÓD NORWIDOWSKICH 2012

W środę 26 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawana artystom tworzącym na Mazowszu. Nazwiska laureatów ogłosili przedstawiciele Kapituł Norwidowskich: Tomasz Wójcik, Jerzy Artysz, Rafał Strent, Lech Śliwonik oraz Janusz Fogler.

– Podczas dzisiejszego wieczoru poznają Państwo znakomitych artystów tworzących lub mieszkających na naszym pięknym Mazowszu, którzy za swoją twórczość, w kategoriach: literatura, muzyka, teatr i sztuki plastyczne, odbiorą wyróżnienie przyznawane corocznie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – powiedział członek zarządu Wiesław Raboszuk, otwierając galę.

W imieniu przewodniczącego sejmiku gości przywitał Leszek Celej – przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – U podstaw Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest próba wykazania wielkiego sensu w tym co niegdyś Norwid powiedział: „I tak ja widzę przyszłą w Polsce sztukę,/Jako chorągiew na prac ludzkich wieży,/Nie jak zabawkę ani jak naukę/Lecz jak najwyższe z rzemiosł apostoła,/I jak najwyższą modlitwę anioła” – powiedział przewodniczący, cytując fragment poematu „Promethidion”.

Nagrodę „Dzieło Życia” za całokształt twórczości Kapituła przyznała w 2012 roku Andrzejowi Łapickiemu – mistrzowi słowa i wielkiemu artyście, którego kilkudziesięcioletnia obecność na scenach Warszawy zostawiła trwały ślad w historii polskiego teatru. Odszedł od nas, nie doczekawszy uroczystego momentu wręczenia nagrody. Aktora wspominali Lech Śliwonik oraz nominowani do tegorocznej nagrody Ewa Dałkowska i Jarosław Gajewski. – Kiedy w czerwcu dowiedział się o nagrodzie był prawdziwie poruszony. Jeszcze na początku lipca mówił do mnie: słuchaj ten wrzesień będzie bardzo miły, bo pamiętaj odbieram Nagrodę Norwida – wspominała córka laureata Zuzanna Łapicka-Olbryska. – Nie sądziliśmy oczywiście wtedy, że dzieło jego życia przybierze ostateczny kształt, kiedy będziemy miały sposobność tę nagrodę odbierać – dodała Kamila Łapicka.

Laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii literatura został Piotr Müldner-Nieckowski nagrodzony za książkę poetycką „Park”. – To jest tom, który przemawia głosem niesłychanie subtelnym i ściszonym – ocenił Tomasz Wójcik. Laureat, dziękując za to wyróżnienie nadmienił, że: „nie ma literatury, jeśli nie są znani jej twórcy, i taka gala to czyni”.

Za festiwal Szalone Dni Muzyki „Les Titans”, który odbył się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie uhonorowano statuetką Norwidowską inicjatora polskiej edycji – Janusza Marynowskiego – dyrektora orkiestry Sinfonia Varsovia.

Nagrodę w kategorii sztuki plastyczne otrzymał Mirosław Bałka za wystawę „Fragment” (projekcje wideo w przestrzeni), którą można było oglądać w zeszłym roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Rzeźbiarz podziękował kapitule oraz kuratorowi wystawy Markowi Goździewskiemu i wszystkim, którzy przy nie pracowali. – Wystawa jest budowana przez wielu ludzi i ta nagroda też im się należy – zaznaczył laureat.

Za reżyserię dramatu „Udręka życia”, którą można oglądać w Teatrze Narodowym w Warszawie uhonorowano Jana Englerta, w imieniu którego statuetkę odebrał dyrektor naczelny sceny narodowej Krzysztof Torończyk.

norwid dzielo zycia

Galę poprowadziła Monika Richardson, a uświetnił ją koncert Konstantego Andrzeja Kulki – skrzypce, Andrzeja Guza – fortepian oraz wokalistki Gaby Kulki. Goście obejrzeli również kreację sceniczną Patrycji Pióro – laureatki konkursu poetyckiego „Cyprian Norwid poeta naszej ziemi” (organizowanego przez wójta gminy Dąbrówka), która zaprezentowała wiersz Cypriana Norwida „Wspomnienie wioski”.

 

 

28.06.2012 – NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2012

Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida ogłosiły w czwartek 28 czerwca 2012 r. nazwiska nominowanych do nagrody w czterech dziedzinach sztuki za dzieła i kreacje powstałe na Mazowszu w 2011 roku oraz laureata wyróżnienia honorowego „Dzieło życia”. Wśród przedstawicieli kapituł: Janusza Foglera, Rafała Strenta, Moniki Strugały, Lecha Śliwonika oraz Tomasza Wójcika, w konferencji prasowej uczestniczyli również członek zarządu Wiesław Raboszuk oraz przewodniczący sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Leszek Celej, który poprowadził spotkanie.

Laureatem Nagrody „Dzieło Życia” w 2012 roku, przyznawanej za całokształt pracy artystycznej ogłoszono Andrzeja Łapickiego – mistrza słowa i wielkiego artystę, aktora teatralnego i filmowego oraz reżysera, którego kilkudziesięcioletnia obecność na scenach Warszawy zostawiła trwały ślad w historii polskiego teatru.

W kategorii literatura nominowano Eugeniusza Kabatca za książkę „Ostatnie Wzgórze Florencji. Opowieść o Stanisławie Brzozowskim”, Piotra Müldnera-Nieckowskiego za książkę poetycką „Park” oraz Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego za tom poetycki „Imię i znamię”. Wśród nominowanych w kategorii muzyka znaleźli się Łukasz Borowicz za nagrania płytowe muzyki polskiej w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej, Janusz Marynowski za Festiwal Szalone Dni Muzyki „Les Titans”, który odbył się w Teatrze Wielkim Operze – Narodowej w Warszawie oraz Janusz Olejniczak za płytę z recitalem Chopinowskim „Chopin. Mazurki, Walce, Nokturny, Polonezy, Ballada g-moll op. 23”. Z dziedziny sztuk plastycznych nominowano Mirosława Bałkę za projekcje video „Fragment” w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Janusza Lewandowskiego za wystawę malarską w Nowym Domu Sztuki w Radziejowicach i Mieczysława Wasilewskiego za wystawę „Mieczysław Wasilewski – Plakaty” w „Café Relaks” w Warszawie. Do nagrody Norwidowskiej w kategorii teatr wytypowano Ewę Dałkowską nominowaną za rolę Goneryli i Juli w spektaklu „Opowieści afrykańskie według Szekspira”, wystawionym przez Krzysztofa Warlikowskiego w Nowym Teatrze w Warszawie, Jana Englerta za reżyserię dramatu „Udręka życia”, którą można obejrzeć w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz Jarosława Gajewskiego za rolę Malvolia w spektaklu „Wieczór Trzech Króli” w inscenizacji Dana Jemmetta, graną w Teatrze Polskim w Warszawie.

norwid dzielo zycia

Laureatów w poszczególnych dziedzinach sztuki poznamy 26 września 2012 r. na gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas tej uroczystości wręczone zostaną laureatom statuetki oraz nagrody pieniężne w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku laureata Nagrody „Dzieło Życia” – 25 tys. zł. Nominowani uhonorowani zostaną medalem pamiątkowym.

 

 

22.06.2012 – ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

NOMINACJE NORWIDOWSKIE 2012

Zapraszamy serdecznie na konferencję prasową, podczas której ogłoszone zostaną nazwiska nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawanej artystom tworzącym na Mazowszu w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, za dzieła lub kreacje powstałe w 2011 roku. Poznamy również nazwisko laureata Nagrody „Dzieło Życia” – wyróżnienia specjalnego, będącego uhonorowaniem całokształtu pracy artystycznej.

Konferencja prasowa odbędzie się 28 czerwca (czwartek) 2012 roku o godzinie 11.00 w Bibliotece Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, ul Elektoralna 12.

Nazwiska laureata Nagrody „Dzieło życia” oraz nominowanych do nagrody w poszczególnych dziedzinach sztuki ogłoszą przewodniczący Kapituł Norwidowskich:

Kapituły Nagrody „Dzieło Życia” – Janusz Fogler

Kapituły Literackiej – Tomasz Wójcik

Kapituły Muzycznej – Stefan Sutkowski

Kapituły Plastycznej – Rafał Strent

Kapituły Teatralnej – Lech Śliwonik.

Konferencję otworzą i poprowadzą przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Leszek Celej.

Laureatów nagrody w poszczególnych dziedzinach sztuki poznamy podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się 26 września 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dotychczas Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowani zostali: Henryk Bardijewski, Krzysztof Boczkowski, Andrzej Bieńkowski, Ernest Bryll, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Tadeusz Dominik, Barbara Falender, Wojciech Fangor, Piotr Fronczewski, Henryk Gadomski, Krzysztof Gąsiorowski, Krzysztof Gierałtowski, Agnieszka Glińska, Jerzy Grzegorzewski, Gustaw Holoubek, Aleksandra Jachtoma, Jacek Kaspszyk, Alicja Knast, Krzysztof Knittel, Krystyna Kolińska, Kazimierz Kord, Grzegorz Kowalski, Boris Kudlička, Piotr Kuncewicz, Jadwiga Mackiewicz, Adam Myjak, Roman Owidzki, Olga Pasiecznik, Antoni Pastwa, Franciszek Pieczka, Jacek Sempoliński, Maryla Sitkowska, Władysław Słowiński, Zbigniew Sudolski, Danuta Szaflarska, Kazimierz Świegocki, Mariusz Treliński, Bohdan Urbankowski, Marek Wawrzkiewicz, Henryk Wojnarowski, Iwan Wyrypajew, Zbigniew Zapasiewicz.

„Dziełem Życia” wyróżniono: Wiesława Michnikowskiego, Antoniego Wita, Danutę Szaflarską, Erwina Axera, Jana Ekiera, Tadeusza Konwickiego i Andrzeja Sadowskiego.

 

 

14.06.2012 – KAPITUŁY NORWIDOWSKIE 2012

Wybitni twórcy, teoretycy i krytycy, autorytety świata sztuki, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasiądą 18 i 20 czerwca 2012 r. w Kapitułach Norwidowskich, aby spośród zgłoszonych kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wybrać nominowanych w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia”.

W Kapitule Literackiej zasiądą: Leszek Bugajski, Janusz Drzewucki, Jarosław Klejnocki, Krzysztof Masłoń, Krzysztof Mrowcewicz, Marek Wawrzkiewicz, Tomasz Wójcik, Krzysztof Skolimowski.

Nominowanych w kategorii muzyka wybiorą: Jerzy Artysz, Krzysztof Knittel, Małgorzata Komorowska, Konstanty Andrzej Kulka, Olgierd Pisarenko, Monika Strugała, Stefan Sutkowski, Dorota Szwarcman, Krzysztof Skolimowski.

Kapituła Plastyczna obradować będzie w składzie: Adam Czyżewski, Janusz Fogler, Stanisław Zbigniew Kamieński, Grzegorz Kowalski, Jacek Maślankiewicz, Rafał Strent, Stanisław Wieczorek, Anna Żakiewicz, Leszek Celej.

Wśród członków Kapituły Teatralnej znaleźli się: Tomasz Grochoczyński, Jacek Kopciński, Wojciech Majcherek, Tomasz Miłkowski, Maciej Nowak, Lech Śliwonik, Jacek Wakar, Leszek Celej.

W Kapitule „Dzieło Życia” zasiądą przedstawiciele wyżej wymienionych kapituł.

Ogłoszenie nazwisk nominowanych do Nagrody im. C. K. Norwida odbędzie się na konferencji prasowej, 28 czerwca 2012 r. o godz. 11.00 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

 

 

16.04.2012 – OGŁOSZENIE O XI EDYCJI NAGRODY IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA

Samorząd Województwa Mazowieckiego

ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR

do XI edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

przyznawanych za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do VIII edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA”

przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa i redakcje oraz twórcy indywidualni z województwa mazowieckiego. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zgłoszenia (w formie wniosku, dostępnego na stronie internetowej: www.norwid.mazovia.pl), zawierające dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia, prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”).

Termin zgłaszania kandydatur upływa 25 maja 2012 r.

Ostatnio zaktualizowano 3 września 2021 o 12:24

Mazowiecki Instytut Kultury