Lata 2007-2005

26.09.2007 – NORWIDY 2007 WRĘCZONE

25 września 2007 na Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostały Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Sala Koncertowa zamku gościła znakomitości świata sztuki, nominowanych do nagrody i dotychczasowych laureatów.

Sztuka wymaga uznania – te słowa Cycerona przywołał przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński, otwierając zarazem uroczystą sesję Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Samorząd ma ważne zadanie do odegrania – wsparcie sztuki. Wydajemy poważne środki finansowe na kulturę. Finalizujemy projekt w Karolinie, gdzie budujemy Europejskie Centrum Kultury Narodowej – zaznaczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Sylwetki laureatów i uzasadnienie wyboru przedstawili przewodniczący poszczególnych kapituł norwidowskich – autorytety w dziedzinie sztuki: Lech Śliwonik, Michał Jagiełło, Stanisław Wieczorek, Stefan Sutkowski. Laureata Nagrody „Dzieło Życia” i ideę tego wyróżnienia zaprezentował Piotr Fogler.

Tegorocznym laureatem Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawanej za całokształt twórczości, został Jan Ekier – wybitny pianista, pedagog, kompozytor, muzykolog, redaktor naczelny Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina. Nagroda ta jest wyrazem uznania za wieloletnią pracę twórczą i wkład, jaki wniósł do naszej spuścizny narodowej.

W poszczególnych kategoriach, za dzieło bądź kreację powstałe w 2006 roku, nagrodę otrzymali:

Literatura

Henryk Bardijewski za zbiór opowiadań „Dzikie Anioły”, wyd. PIW

Muzyka

Olga Pasiecznik za wykonanie unikalnego cyklu pieśni Mozarta

Sztuki Plastyczne

Jacek Sempoliński za wystawę „Cava di pietre, cranio”, Galeria Studio

Teatr

Piotr Fronczewski za rolę Porfirego w spektaklu „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego, teatr Ateneum w Warszawie

Laureaci otrzymali statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł, a laureat Nagrody „Dzieło Życia” 20 tys. zł.

Medalem pamiątkowym wyróżniono: Romana Śliwonika za tom wierszy „Dom z wierszy”, Kazimierza Świegockiego za książkę „Od romantyzmu do postmodernizmu. Wybrane szkice z lat 1970-2003”, Krzysztofa Baculewskiego za „Etiudy na fortepian”, powstałe na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich z okazji obchodów 60. lecia tego stowarzyszenia, Stanisława Leszczyńskiego za przygotowanie II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i Jego Europa”, Józefa Wilkonia za wystawę „Arka Wilkonia” w Zachęcie, Romana Woźniaka za spektakl teatru Akademia „Nieustający urok zachodów słońca”, Wojciecha Kępczyńskiego za reżyserię sztuki „Akademia Pana Kleksa” w Teatrze Muzycznym „Roma”, Stefana Niedziałkowskiego za reżyserię i choreografię spektaklu „Dusioł” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

Galę poprowadził znakomity aktor – Zbigniew Zamachowski, a recitalem uświetniła ją Edyta Geppert wraz z Krzysztofem Herdzinem (fortepian) i Jerzym Szareckim (trąbka).

 

 

17.09.2007 – UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

W Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie, 25 września 2007 o godz. 18.00, odbędzie się uroczyste wręczenie Nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida.

Statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną wręczą laureatom Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Galę poprowadzi znakomity aktor – Zbigniew Zamachowski.

Na zakończenie, uroczystość uświetni recitalem Edyta Geppert wraz z Krzysztofem Herdzinem (fortepian) i Jerzym Szareckim (trąbka).

 

 

27.06.2007 – NOMINACJE 2007

26 czerwca 2007 odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszone zostały nazwiska nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia”.

Nazwiska nominowanych ogłosili w kategorii literatura – Michał Jagiełło, muzyka – Stefan Sutkowski, sztuki plastyczne – Stanisław Wieczorek, teatr – Lech Śliwonik, natomiast laureata Nagrody „Dzieło Życia” i jego osiągnięcia przedstawił Stefan Sutkowski.

„DZIEŁO ŻYCIA”

Nagrodę „Dzieło Życia” Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna po raz trzeci. To specjalne wyróżnienie, stworzone z myślą o naszych wybitnych twórcach, którzy całe swoje życie poświęcili sztuce, a ich niepowtarzalne dzieła stanowią element naszej narodowej spuścizny kulturowej. Laureatami tej honorowej nagrody są znakomici artyści, często doskonali pedagodzy, którzy swoje doświadczenia, wiedzę, pasję przekazują następnym pokoleniom. To wybitne jednostki, a ich dokonania zasługują na szczególne uznanie.

Po raz pierwszy Nagroda „Dzieło Życia” przyznana została w 2005 roku. Otrzymał ją prof. Andrzej Sadowski za wszechstronną, ponad 50. letnią twórczość w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki i teatru, a w 2006 Tadeusz Konwicki za wieloletnią pracę twórczą i wkład jaki wniósł do naszej spuścizny narodowej.

W tym roku do Nagrody „Dzieło Życia” zgłoszono trzynastu kandydatów, spośród których kapituła wyłoniła czterech finalistów: Jana Ekiera, Bernarda Ładysza, Wojciecha Siemiona i Józefa Wilkonia. Wybór był trudny. Kapituła zdecydowała, że w 2007 roku Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowany zostanie Jan Ekier.

JAN EKIER – LAUREAT NAGRODY „DZIEŁO ŻYCIA”

Pianista, pedagog, kompozytor, muzykolog, redaktor naczelny Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina

Urodził się w rodzinie muzycznej 29 sierpnia 1913 w Krakowie. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1932-34), następnie kontynuował studia w Konserwatorium Warszawskim w klasie fortepianu Zbigniewa Drzewickiego i kompozycję u Kazimierza Sikorskiego. W 1937 został laureatem VIII nagrody III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Od tego czasu koncertował w wielu krajach Europy, Ameryki Południowej i Japonii. W czasie okupacji niemieckiej występował w tajnych koncertach i brał udział w zakonspirowanych imprezach patriotycznych, za co groziła mu kara śmierci. Po zakończeniu wojny na nowo podjął działalność artystyczną jako pianista-wirtuoz, pedagog, kompozytor, edytor literatury fortepianowej i badacz spuścizny F. Chopina. Od 1959 jest redaktorem naczelnym Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, mającego na celu publikację oczyszczonych z historycznych naleciałości edytorskich tekstów muzycznych Chopina, opartych wyłącznie na autografach genialnego twórcy. Wydanie to cieszy się wielkim uznaniem całego świata muzycznego, podkreśla znaczenie polskiej muzyki w Zjednoczonej Europie, jak również stanowi najlepszą wizytówkę dla polskiej kultury na świcie.

Jan Ekier wsławił się świetnymi interpretacjami Koncertów fortepianowych i utworów solowych Chopina, IV Symfonii koncertującej na fortepian z orkiestrą K. Szymanowskiego, III Koncertu C-dur Prokofiewa i Koncertów Bacha. Jego spuścizna kompozytorska obejmuje dzieła orkiestrowe (Suita góralska, Koncert fortepianowy), baletowe (Straszak, Tempo dnia), kameralne (Wariacje i fuga na kwartet smyczkowy), fortepianowe (Toccata, Kolorowe melodie, preludia, mazurki, kolędy i in.), wokalne (Pieśni walki podziemnej, Szturmówka i in.) oraz muzykę filmową.

Grę jego znamionują: nienaganna technika, logika narracji muzycznej, poczucie rozwoju formy, świetna pedalizacja, przemyślana artykulacja, ekspresja wynikająca z treści utworu.

Przez lata cieszył się opinią największego autorytetu pedagogicznego w zakresie gry fortepianowej w Polsce. Wielokrotnie powoływany był na przewodniczącego jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wśród jego wychowanków są też laureaci tego konkursu.

Profesor Jan Ekier to wybitna postać życia muzycznego naszego kraju ostatniego półwiecza.

Wydanie Narodowe (…) w pełni zasługuje na miano pomnikowego wydawnictwa. Przyniesie ono chlubę nauce i sztuce polskiej zarówno w kraju, jak i za granicą. (Józef M. Chomiński)

NOMINOWANI DO NAGRODY IM. C.K. NORWIDA 2007

Literatura:

Henryk Bardijewski – dramaturg, prozaik

Nominowany za zbiór opowiadań „Dzikie Anioły”, wyd. PIW

Roman Śliwonik – poeta, prozaik, autor sztuk scenicznych

Nominowany za tom wierszy „Dom z wierszy”, wyd. Adam Marszałek

Kazimierz Świegocki – poeta, krytyk, naukowiec, teoretyk literatury, pisarz

Nominowany za książkę „Od romantyzmu do postmodernizmu. Wybrane szkice z lat 1970-2003”, wyd. PAX

Muzyka:

Krzysztof Baculewski – kompozytor

Nominowany za „Etiudy na fortepian”, powstałe na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich z okazji obchodów 60. lecia tego stowarzyszenia

Stanisław Leszczyński – teoretyk muzyki, krytyk, publicysta, menadżer

Nominowany za przygotowanie II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i Jego Europa”

Olga Pasiecznik – śpiewaczka (sopran)

Nominowana za wykonanie unikalnego cyklu pieśni Mozarta

Sztuki Plastyczne:

Jacek Sempoliński – malarz, rysownik, pedagog, krytyk i eseista

Nominowany za wystawę Cave di pietre, cranio, Galeria Studio

Józef Wilkoń – historyk sztuki, rysownik, ilustrator, malarz i rzeźbiarz

Nominowany za wystawę „Arka Wilkonia”, Zachęta

Roman Woźniak – rzeźbiarz, pedagog warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, animator kultury

Nominowany za spektakl „Nieustający urok zachodów słońca”, Teatr Akademia

Teatr:

Piotr Fronczewski – aktor teatralny i filmowy

Nominowany za rolę Porfirego w spektaklu „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego, teatr Ateneum w Warszawie

Wojciech Kępczyński – reżyser

Nominowany za reżyserię sztuki „Akademia Pana Kleksa”, Teatr Muzyczny „Roma”

Stefan Niedziałkowski – aktor, reżyser, choreograf, autor scenariuszy dla teatru pantomimy, pedagog

Nominowany za reżyserię i choreografię spektaklu „Dusioł”, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

Kontakt: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku Województwa Mazowieckiego

tel./faks (22) 695 60 65

 

 

19.06.2007 – NOMINACJE DO NAGRODY IM. C.K. NORWIDA

temat

ogłoszenie nazwisk nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz laureata Nagrody „Dzieło życia”

miejsce

Ratusz, pl. Bankowy 3/5 Warszawa, sala nr 131

czas

26 (wtorek) czerwca 2007, godz. 10.00

nominowanych do nagrody ogłoszą:

Przewodniczący Kapituł Nagrody im. C.K. Norwida:

• literackiej – Michał Jagiełło

• muzycznej – Stefan Sutkowski

• plastycznej – Stanisław Wieczorek

• teatralnej – Lech Śliwnik

Laureata Nagrody „Dzieło Życia” ogłosi:

• Stefan Sutkowski

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński zaprasza na konferencję prasową, podczas której poznamy tegorocznych nominowanych do Nagrody im. C.K. Norwida oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia”.

Nagroda im. C. K. Norwida przyznana zostanie już po raz szósty. To najważniejsze wyróżnienie Samorządu Województwa Mazowieckiego dla ludzi sztuki, wybitnych twórców za dzieła bądź kreacje, powstałe w roku poprzedzającym, zasługujące na szczególne uznanie. Jest to również okazja do promocji – wśród mieszkańców Mazowsza – wielkiej sztuki, wybitnych dzieł i kreacji oraz prezentacji naszego dorobku kulturowego. Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda „Dzieło Życia” przyznawana za całokształt twórczości. Jej laureatami byli dotychczas Tadeusz Konwicki i Andrzej Sadowski.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

16.05.2007 – KTO OTRZYMA NORWIDY 2007?

Posiedzenia kapituł rozpoczęły proces wyłaniania nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w czterech dziedzinach sztuki: literatury, muzyki, sztuk plastycznych i teatru oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawanej za całokształt twórczości.

Kapituły w poszczególnych, nagradzanych dziedzinach zebrały się 8 i 14 maja 2007 roku, aby spośród zgłoszonych dzieł i kreacji wybrać te, które w 2006 roku okazały się największym sukcesem artystycznym. Kapituły wyłonią po trzech nominowanych w każdej z dziedzin i laureata Nagrody „Dzieło Życia”. Członkami kapituł są autorytety w swojej dziedzinie, przedstawiciele związków twórczych i instytucji kultury, artyści, którzy doskonale poruszają się w ocenianej tematyce.

Nazwiska nominowanych do nagrody norwidowskiej w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia” ogłoszone zostaną na konferencji prasowej jeszcze w czerwcu. Natomiast – tradycyjnie – uroczystość wręczenia nagród, podczas której poznamy również nazwiska laureatów w czterech nagradzanych dziedzinach, odbędzie się 26 września 2007 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida byli m.in.: Gustaw Holoubek, Jacek Kasprzyk, Jerzy Grzegorzewski, Mariusz Treliński, Boris Kudlička, Piotr Kuncewicz, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Kazimierz Kord, Adam Myjak i Antoni Pastwa. Nagroda „Dzieło Życia” jest specjalnym wyróżnieniem, przyznawanym tym osobowościom świata sztuki, których dorobek artystyczny i praca twórcza zasługuje na szczególne uznanie. W 2006 roku otrzymał ją Tadeusz Konwicki za wieloletnią pracę twórczą i wkład jaki wniósł do naszej spuścizny narodowej.

 

 

16.05.2007 – VI EDYCJA NAGRODY IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA. OGŁOSZENIE PRASOWE

Samorząd Województwa Mazowieckiego

ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR

do VI edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

przyznawanych za wybitne dzieło lub kreacje powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do III edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA”

przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa i redakcje oraz twórcy indywidualni z województwa mazowieckiego. W przypadku Nagrody „Dzieło Żżycia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zgłoszenia (w formie wniosku) zawierające dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia, prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”).

Termin zgłaszania kandydatur upływa 16 kwietnia 2007 roku.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (0-22) 6956266.

 

 

22.02.2007 – NAJWYBITNIEJSI TWÓRCY MAZOWSZA NA ZAMKU KRÓLEWSKIM

Już po raz piąty Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał nagrody za wybitne dzieło lub kreację twórcom, pracującym i realizującym swoje wizje artystyczne na terenie Mazowsza. Są to wielkie osobowości, a ich dzieła zdobywają uznanie na całym świecie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, pełniąc m.in. rolę mecenasa sztuki, promuje to, co najcenniejsze i z czego powinniśmy być dumni. Celem nagrody jest przede wszystkim przybliżenie mieszkańcom Mazowsza wielkiej sztuki, niekomercyjnej, która wzbogaca nas intelektualnie i duchowo. Z drugiej zaś strony nagroda jest uhonorowaniem i docenieniem osiągnięć artysty.

Obok dorocznej nagrody przyznawanej za dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym, po raz drugi wręczona została nagroda specjalna „Dzieło Życia” za całokształt twórczości. W tym roku otrzymał ją Tadeusz Konwicki – wybitny pisarz, reżyser, scenarzysta – jako wyraz uznania za wieloletnią pracę twórczą i wkład jaki wniósł do naszej spuścizny narodowej.

W tym roku – tradycyjnie już – uroczystość wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida odbyła się w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie – 25 września 2006 roku. Galę poprowadził Olgierd Łukaszewicz, a statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł (laureat Nagrody „Dzieło życia” otrzymuje 20 tys. zł) wręczyli Piotr Fogler przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

Po wręczeniu nagród zaproszeni goście wysłuchali koncertu fortepianowego jednego z najbardziej wszechstronnych polskich pianistów – Waldemara Malickiego, który wykonał „Piano show”.

LAUREACI

„DZIEŁO ŻYCIA”

TADEUSZ KONWICKI – wybitny polski pisarz, reżyser, scenarzysta.

Nagroda przyznana za wieloletnią pracę twórczą i wkład jaki wniósł do naszej spuścizny narodowej.

LITERATURA

MAREK WAWRZKIEWICZ – poeta, dziennikarz, tłumacz, animator kultury, absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Łódzkim.

Nominowany za dwa tomy poezji: „Coraz cieńsza nić”, wyd. Studio EMKA i „Dwanaście listów”, wyd. Astra.

MUZYKA

WŁADYSŁAW SŁOWIŃSKI – kompozytor i dyrygent, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej.

Nominowany za koncepcję, kierownictwo artystyczne i organizację festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne”.

SZTUKI PLASTYCZNE

ROMAN OWIDZKI – malarz, grafik, pedagog, absolwent przedwojennej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, senior wykładowców i prawdziwa legenda warszawskiej ASP.

Nominowany za wystawę prezentującą całokształt twórczości, Galeria Studio.

TEATR

ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ – aktor, reżyser, absolwent warszawskiej PWST, wykładowca w PWST, profesor zwyczajny.

Nominowany za rolę Leona w spektaklu „Kosmos” Witolda Gombrowicza, w reżyserii Jerzego Jarockiego w Teatrze Narodowym.

 

 

25.09.2006 – WRĘCZENIE NAGRÓD NORWIDOWSKICH

W Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie 25 września 2006 roku o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste wręczenie Nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida.

Uroczystość poprowadzi Olgierd Łukaszewicz.

Statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną wręczą laureatom Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Na zakończenie, uroczystość uświetni koncert Waldemara Malickiego – jednego z najbardziej wszechstronnych pianistów polskich.

 

 

8.09.2006 – NOMINACJE DO NAGRODY NORWIDA OGŁOSZONE

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 19 czerwca 2006 roku, ogłoszone zostały nazwiska twórców nominowanych w 2006 roku do Nagrody im. C. K. Norwida oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia”.

Laureat Nagrody „Dzieło życia” za całokształt twórczości literackiej – Tadeusz Konwicki

Nominowani w kategorii Muzyka:

Władysław Słowiński za koncepcję, kierownictwo artystyczne i organizację festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne”, 2005

Tadeusz Wielecki za dzieło „Ławice” na wielką orkiestrę symfoniczną, 2005

Antoni Wit za mistrzowską kreację artystyczną – operę „Holender tułacz” Richarda Wagnera

Nominowani w kategorii Literatura:

Janusz Krasiński za książkę „Przed agonią”, wyd. Arcana, 2005

Eustachy Rylski za książkę „Warunek”, wyd. Świat Książki, Warszawa 2005

Marek Wawrzkiewicz za dwa tomy poezji: „Coraz cieńsza nić”, wyd. Studio EMKA, 2005 i „Dwanaście listów”, wyd. Astra, 2005

Nominowani w kategorii Sztuki Plastyczne:

Roman Owidzki za wystawę prezentującą całokształt twórczości, Galeria Studio, 2005

Roman Woźniak wraz zespołem Teatru Academia za IV edycję imprezy plenerowej „Sąsiedzi dla sąsiadów”, Warszawa, maj 2005

Nominowani w kategorii Teatr:

Piotr Cieplak za reżyserię sztuki dla dzieci „Amelka, bóbr i król na dachu” Tankreda Dorsta w Teatrze Guliwer w Warszawie

Krzysztof Warlikowski za reżyserię przedstawienia „Krum” Hanocha Levina w Teatrze Rozmaitości w Warszawie

Zbigniew Zapasiewicz za rolę Leona w spektaklu „Kosmos” Witolda Gombrowicza, w reżyserii Jerzego Jarockiego, Teatr Narodowy.

 

 

20.06.2006 – NOMINACJE DO NAGRODY IM. C.K. NORWIDA

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

Od pięciu lat Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje Nagrodę im. C.K. Norwida za wybitne dzieło powstałe w roku poprzedzającym, w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, oraz nagrodę specjalną za całokształt twórczości – „Dzieło Życia”.

19 czerwca 2006 roku o godzinie 10.00 w sali nr 131 w Ratuszu przy pl. Bankowym 3/5 odbędzie się konferencja prasowa, podczas której ogłoszone zostaną nazwiska twórców nominowanych do Nagrody im. C.K. Norwida oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia”.

W konferencji wezmą udział: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Piotr Fogler, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz przewodniczący kapituł norwidowskich: Stefan Sutkowski, Lech Śliwonik, Marek Wawrzkiewicz, Stanisław Wieczorek, Grzegorz Wiśniewski, którzy zaprezentują sylwetki nominowanych w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia”.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

31.05.2006 – PIĘCIU FINALISTÓW NAGRODY „DZIEŁO ŻYCIA”

Nagroda „Dzieło Życia” po raz pierwszy przyznana została w 2005 roku, jako wyraz uznania dla mazowieckich twórców. Przyznawana jest za całokształt twórczości, wybitne dzieła i kreacje. W 2005 roku Nagrodę „Dzieło Życia” przyznano Andrzejowi Sadowskiemu za wszechstronną, ponad 50. letnią twórczość scenograficzną w teatrach operowych, dramatycznych oraz w telewizji.

W 2006 roku do Nagrody „Dzieło życia” zgłoszono 23 kandydatów, spośród których kapituła wyłoniła pięciu twórców: Jana Ekiera, Juliusza Wiktora Gomulickiego, Tadeusza Konwickiego, Wojciecha Siemiona i Danutę Szaflarską. Kto otrzyma Nagrodę „Dzieło życia”?

Jan Ekier – za Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina

Pianista, pedagog, kompozytor. Studiował grę na fortepianie, kompozycję i muzykologię. Koncertował jako pianista w wielu krajach Europy, w Ameryce i Japonii. Przez lata cieszył się opinią największego autorytetu pedagogicznego w zakresie gry fortepianowej w Polsce. Od 1959 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, które obejmuje prawie wszystkie dzieła opusowe największego polskiego kompozytora. Wydanie cieszy się wielkim uznaniem całego świata muzycznego, podkreśla znaczenie polskiej muzyki oraz stanowi najlepszą wizytówkę dla polskiej kultury na świecie.

Juliusz Wiktor Gomulicki – za całokształt dorobku naukowego i edytorskiego

Historyk literatury, edytor, eseista, bibliofil, varsawianista, prawnik, autor kilkuset szkiców i prac naukowych. Najwybitniejszy znawca i badacz twórczości Cypriana Norwida oraz współczesny pisarz historyczny. Rozległe dzieła jego życia, związane z Warszawą i Mazowszem, stanowi chlubę humanistyki polskiej i polskiego pisarstwa.

Tadeusz Konwicki – za całokształt twórczości literackiej

Należy bez wątpienia do najwybitniejszych prozaików okresu powojennego. Jego twórczość pisarska oraz kreacje filmowe często wywoływały dyskusje dotyczące roli literatury w życiu społecznym. W swoim pisarstwie skoncentrował się na przemianach społecznych w okresie powojennym. Jest jednym z pisarzy, którzy odcisnęli najtrwalsze piętno na literaturze i kulturze Polski powojennej. Uznawany za wyraziciela dążeń, postaw, nadziei i wściekłości kilku pokoleń.

Wojciech Siemion – za całokształt pracy artystycznej

Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie. Od 1972 roku związany z teatrem „Stara Prochownia”, którego jest założycielem, a przez wiele lat był dyrektorem. W latach 60. występował w STS-ie, później w kabarecie „Pod Egidą”. Jest uznanym, wybitnym aktorem, popularyzatorem kultury wsi, jak również reżyserem oraz wieloletnim pedagogiem warszawskiej szkoły teatralnej.

Danuta Szaflarska – za całokształt pracy artystycznej

Absolwentka Wydziału Sztuki Aktorskiej Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Stworzyła galerię interesujących postaci kobiecych zarówno na scenach teatralnych, jak też w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Jest jedną z najbardziej czynnych zawodowo aktorek starszego pokolenia. Uznana została pierwszą gwiazdą polskiego filmu. Na ekranie debiutowała razem z powojennym kinem w „Zakazanych piosenkach”. Poczucie humoru, naturalność i bezpretensjonalność predestynowały aktorkę do grania ról komediowych, bądź groteskowych. Bardzo przejmująco potrafiła zagrać także role dramatyczne czy wręcz tragiczne.

Nagroda „Dzieło Życia” przyznawana jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego za dzieła, kreacje lub całokształt twórczości. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać, obok ogólnopolskich związków twórczych, instytucji kultury, wydawnictw i redakcji – mieszkańcy województwa mazowieckiego. Laureat otrzymuje statuetkę, dyplom oraz 20 tys. zł.

 

 

10.04.2006 – V EDYCJA NAGRODY IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA

OGŁOSZENIE PRASOWE

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

zaprasza do zgłaszania kandydatur

do V edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach:

literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr

przyznawanych za wybitne dzieło lub kreacje powstałe w okresie od 1 stycznia

do 31 grudnia 2005 roku na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do II edycji Nagrody „Dzieło Życia”

przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa i redakcje oraz twórcy indywidualni z województwa mazowieckiego. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zgłoszenia (w formie wniosku) zawierające dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia, prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”).

Termin zgłaszania kandydatur upływa 14 kwietnia 2006 roku.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (0-22) 6956266.

 

 

4.05.2006 – NAGRODY IM. C. K. NORWIDA WRĘCZONE

23 września w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida, którą poprowadził Olgierd Łukaszewicz.

Statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł wręczyli laureatom Piotr Fogler, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Laureat Nagrody „Dzieło Życia” profesor Andrzej Sadowski uhonorowany został również statuetką i dyplomem, a nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł wręczył Krzysztof Andracki, Prezes Zarządu Instytucji Filmowej „MAX-FILM” S.A.– tegoroczny sponsor Nagrody „Dzieło Życia”.

Na zakończenie, uroczystość uświetnił Zespół Polski, który wykonał koncert „U źródeł mazurków Chopina”.

LAUREACI

LITERATURA

BOHDAN URBANKOWSKI – poeta, dramaturg teatralny i radiowy, filozof.

Nominowany za monografię „Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbigniewie Herbercie”, Radom 2004

MUZYKA

JACEK KASPSZYK – muzyk, dyrygent.

Nominowany za muzyczną i dyrygencką kreację symfonii II i IV Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej podczas 47. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”

TEATR

GUSTAW HOLOUBEK – aktor, reżyser teatralny, wykładowca w warszawskiej Akademii Teatralnej, dyrektor Teatru „Ateneum”.

Nominowany za „Edypa” Sofoklesa w Teatrze Ateneum w Warszawie, premiera 2004.

SZTUKI PLASTYCZNE

MARYLA SITKOWSKA – historyk sztuki, kurator Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

GRZEGORZ KOWALSKI – rzeźbiarz, performer, eseista.

Nominowani za przygotowanie wystawy „Powinność i bunt”, Zachęta

„DZIEŁO ŻYCIA”

ANDRZEJ SADOWSKI

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło życia” przyznana została profesorowi Andrzejowi Sadowskiemu za wszechstronną, ponad 50-letnią twórczość w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki i teatru.

 

 

6.09.2005 – UROCZYSTOśĆ WRĘCZENIA NAGRÓD 

IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA

23 września 2005 roku poznamy laureatów Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, którzy uhonorowani zostaną statuetką, dyplomem oraz nagrodą pieniężną. W tym roku po raz pierwszy wręczona zostanie Nagroda „Dzieło Życia”, którą Kapituła przyznała prof. Andrzejowi Sadowskiemu.

Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie, a uświetni ją występ Zespołu Polskiego Marii Pomianowskiej, który wykona dzieła Fryderyka Chopina.

Ostatnio zaktualizowano 3 września 2021 o 12:39

Mazowiecki Instytut Kultury