Posiedzenia Kapituł 23. edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

W dniach 17-26 czerwca 2024 r. odbyły się posiedzenia Kapituł 23. edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Podczas obrad, spośród zgłoszonych kandydatów, kapituły wyłoniły nominowanych i laureatów.

W tym roku w skład kapituł powołani zostali:

Kapituła Nagrody “Dzieło Życia”

Kapituła Nagrody “Dzieło Życia”

Katarzyna Bornowska

Tomasz Miłkowski – przewodniczący

Grzegorz Michalski

Tomasz Wójcik

Józef Zalewski

 

 

Kapituła Literacka

Kapituła Literacka

Jarosław Klejnocki

Krzysztof Mrowcewicz – przewodniczący

Piotr Sadzik

Krzysztof Strzałkowski

Marek Wawrzkiewicz

Tomasz Wójcik

 

 

 

 

 

Kapituła Muzyczna

Kapituła Muzyczna

Katarzyna Bornowska

Jolanta Guzy-Pasiak – przewodnicząca

Izabela Kłosińska

Stanisław Leszczyński

Grzegorz Michalski

Janusz Przybylski

Iwona Wujastyk

 

Kapituła Plastyczna

Kapituła Plastyczna

Janusz Fogler

Sylwia Lacek

Jacek Maślankiewicz

Anna Szyjkowska-Piotrowska

Stanisław Wieczorek – przewodniczący

Józef Zalewski

Anna Żakiewicz

 

 

Kapituła Teatralna

Kapituła Teatralna

Dorota Buchwald

Katarzyna Flader-Rzeszowska

Tomasz Grochoczyński

Janusz Kotowski

Janusz Majcherek

Tomasz Miłkowski – przewodniczący

Michał Mizera

Jacek Wakar

Mazowiecki Instytut Kultury