Danuta Stenka, laureatka Nagrody im. Norwida 2021 w kategorii Teatr

Danuta Seteka na prawym ramieniu trzyma bukiet czerwonych róż, w lewym ręku statuetkę Norwidowską

Mazowiecki Instytut Kultury