2004 Jerzy Grzegorzewski, fot arch. umwm

Mazowiecki Instytut Kultury