inforgrafika ze zdjęciem laureata Stanisława Wieczorka

Mazowiecki Instytut Kultury