LAUREAT LITERATURA 2020

infografika ze zdjęciem laureatki Anny Piwkowskiej

Mazowiecki Instytut Kultury