Maria Karpińska stoi przy mikrofonie

Mazowiecki Instytut Kultury