Anna Piwkowska wypowiada si na scenie

Mazowiecki Instytut Kultury