Portret Piotra palecznego

Mazowiecki Instytut Kultury