Jacek Bocheñski, fot. Włodzimierz Wasylukmobile 602 841 814

zdjęcie portretowe Jacka Bocheńskiego

Mazowiecki Instytut Kultury