portret Piotra Palecznego

Mazowiecki Instytut Kultury