NagrodaNorwida_26-09-22_DStaniszewska-11a

Na scenie stoją laureaci, przedstawiciele kapituł Norwidowskich i władz samorządu Mazowsza

Mazowiecki Instytut Kultury