Kapituła Nagrody “Dzieło Życia”

Pięć osób stoi na tle ścianki z logo Nagrody Norwida

Mazowiecki Instytut Kultury