Kapituła Muzyczna Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Cztery osoby stoją na tle ścianki z logo Nagrody Norwida. Przed nimi stoi monitor, na którym widać twarz jednej osoby

Mazowiecki Instytut Kultury