Kapituła Literacka Nagrody Norwida

Pięć osób stoi na tle ścianki z logo Nagrody Norwida

Mazowiecki Instytut Kultury