Kapituła Teatralna Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Sześć osób stoi na tle ścianki z logo Nagrody Norwida

Mazowiecki Instytut Kultury