Kapituła Plastyczna Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Pięć osób stoi na tle ścianki z logo Nagrody Norwida

Mazowiecki Instytut Kultury