Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2023 wręczone!

Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2023 wręczone!

Statuetki Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2023

Statuetki Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2023

Maja Komorowska odebrała Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło Życia”, przyznawaną przez samorząd Mazowsza za całokształt twórczości. Podczas gali w Teatrze Polskim 24 września wręczone zostały również statuetki w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne i Teatr za dzieło lub kreację, które swoje premiery miały w 2022 roku.

– Jest to z pewnością nagroda wyjątkowa, nagroda szczególnego uznania dla tych, którzy tworzą na Mazowszu dzieła, które tak naprawdę wykraczają swoim znaczeniem, rangą, wielkością daleko poza Mazowsze – powiedział przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, otwierając galę wręczenia nagród.

– Żyjemy w takich czasach, kiedy nie zawsze łatwo być twórcą. Wolność tworzenia, wolność sztuki jest poddawana w wątpliwość. Mam nadzieję, że te czasy będziemy już wkrótce mogli wspominać jako czasy nieudanych prób ograniczenia wolności tworzenia, a nie czasy wyjątkowej łaskawości władzy – dodał przewodniczący.

„Dzieło Życia” dla charyzmatycznej aktorki

Laureatką tegorocznej Nagrody „Dzieło Życia” została wybitna aktorka, o charyzmatycznej osobowości i aktorskiej perfekcji – Maja Komorowska.

– Dzieło Życia Mai Komorowskiej pokazuje, uświadamia nam, że w życiu nie ma miejsca na „puste przebiegi”, nie ma chwil nieważnych, ludzi nieistotnych, spraw zbyt błahych. Że nie można być biernym ani obojętnym… że trzeba czynić, działać, intensywnie być… Być uważnym na drugiego, czułym i cierpliwym. Być tam, gdzie być trzeba, być z tymi, którzy tego potrzebują – powiedziała w laudacji przewodnicząca Kapituły Nagrody „Dzieło Życia” Dorota Buchwald.

Maja Komorowska przytoczyła rozmowę z książki Barbary Osterloff, w której wyznała, że „w miarę upływu lat coraz bardziej dotyka nas brak i że tego braku nie można się pozbyć, ale trzeba go dopełniać, dopełniać ten brak. Czy nie dlatego tworzymy?”

Nagroda dla poetki

W kategorii Literatura nagrodzona została Anna Piwkowska za tom poetycki „Furtianie”. To już jej druga statuetka Norwidowska. Pierwszą poetka otrzymała w 2020 r. za książkę poetycką „Między monsunami”.

– „Furtianie” to jest książka wierszy pełnych pięknej melancholii, to jest książka wierszy utrzymanych w jednej tonacji, to jest książka wierszy inspirowanych podróżami, wspomnieniami, inspirowanych spostrzeżeniami, zobaczeniami nagle rzeczy, na które patrzymy codziennie, a ich nie widzimy – podkreślił przewodniczący Kapituły Literackiej Marek Wawrzkiewicz.

– Tom otwiera motto z Eliota, który mówi „inne echa mieszkają w tym ogrodzie, czy mamy iść za nimi”. (…) Mogę odpowiedzieć twierdząco – tak, nie utraciliśmy wiary w drugą przestrzeń i inne echa mieszkają w tym ogrodzie i trzeba iść za nimi – wyznała laureatka.

Doceniony taniec

Po raz pierwszy Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida odebrał tancerz baletowy. Kapituła Muzyczna doceniła Patryka Walczaka za rolę Księcia Alberta w balecie „Giselle”, wystawianym w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

– Możecie Państwo uznać, że taniec to raczej sztuka dla oczu a nie dla uszu tak, jak muzyka, ale wystarczy sobie uświadomić ileż pięknej, wspanialej muzyki powstało dla jej tańczenia – wyjaśniła werdykt przewodnicząca Kapituły Muzycznej Małgorzata Komorowska.

Laureat wyznał, że nie ma w zwyczaju używać słów do wyrażania emocji, robi to raczej ciałem. – Dzięki muzyce jestem w stanie wyrażać emocje w taki a nie inny sposób, ona mnie kieruje do tego, jak powinna wyglądać każda moja rola – dodał.

Laur dla rzeźbiarki i medalierki

Rzeźbiarka i medalierka Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska otrzymała statuetkę w kategorii Sztuki Plastyczne za wystawę monograficzną „Iluzja w przestrzeni. Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska. Medalierstwo i rzeźba”, która prezentowana była w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

– Trzeba rzeczywiście umieć ocenić tą przestrzeń, która jest zawarta w tych niewielkich dziełach – podkreślił przedstawiciel Kapituły Plastycznej Józef Zalewski.

– Moją miłością życia jest doszukiwanie się przestrzeni tam, gdzie podobno jej nie ma, a jest i próbuję to udowodnić – wyznała rzeźbiarka.

Statuetka za reżyserię

Laureatką w kategorii Teatr została reżyserka filmowa, teatralna, operowa, radiowa i telewizyjna, Anna Wieczur za spektakl „Sztuka intonacji”, który można obejrzeć w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy.

– Praktyka reżyserska doprowadziła ją do takiego sposobu bycia jako reżyserki, że ona znika w dziele. To jest wspaniały sposób istnienia, nie narzuca swojej obecności, nie jest główną bohaterką spektaklu, ale oddaje się tekstowi i oddaje się aktorom – zaznaczył przewodniczący Kapituły Teatralnej Tomasz Miłkowski.

– Artystka nie mogła przybyć na galę. W jej imieniu podziękowania przeczytał Jacek Laszczkowski. – Realizować spektakl o wielkich osobowościach teatru, móc się im przyjrzeć, zgodzić się z nimi lub nie – to wyjątkowa okoliczność, niezwykle uświadamiająca, uwrażliwiająca i pogłębiająca moje bycie w sztuce – zaznaczyła Anna Wieczur.

Statuetki i nagrody pieniężne

Laureaci otrzymali Statuetki Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz nagrody pieniężne w wysokości 30 tysięcy złotych i 40 tysięcy złotych przypadku laureatki Nagrody “Dzieło Życia”. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostali imiennymi medalami okolicznościowymi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 10 tysięcy złotych.

Ostatnio zaktualizowano 25 września 2023 o 13:15

Mazowiecki Instytut Kultury