Rok 2020

Logotyp XIX edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida i zdjęcie statuetekZgłoś kandydata do 31 maja!

Ze względu na stan epidemii COVID-19, przesuwamy termin zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida do 31 maja 2020 r.

Zachęcamy ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz artystów do zgłaszania autorów dzieł lub kreacji powstałych w 2019 r. w dziedzinach literatury, muzyki, sztuk plastycznych i teatru. Zapraszamy również do nadsyłania wniosków do Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawanej za całokształt twórczości.

Skan wniosku wraz z oświadczeniem kandydata można wysłać drogą elektroniczną na adres nagrodanorwida@mazovia.pl . Zgłoszenie można również przesłać listownie na adres: 
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego 
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

Czekamy na zgłoszenia!

 

Logotyp XIX edycji Nagrody im. Cypriana Kamila NorwidaZgłoś kandydata do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida!

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz artystów do zgłaszania kandydatur do XIX edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida! Nabór potrwa do 17 kwietnia 2020 roku.

Kategorie
Nagrody przyznawane są artystom tworzącym na Mazowszu. Kandydatów zgłaszać można w czerech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr – za dzieło lub kreację powstałe w roku 2019.

Czekamy również na zgłoszenia do Nagrody „Dzieło Życia” przyznawanej za całokształt twórczości. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszać mogą również mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia
Wniosek wraz z oświadczeniem kandydata należy przesłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub skan wniosku na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl

Nagrody
Gala wręczenia nagród odbędzie się w 199. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida – 24 września 2020 r. – na Zamku Królewskim w Warszawie. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają po 25 tys. zł, a laureat Nagrody „Dzieło Życia” 30 tys. zł. Pozostali nominowani uhonorowani zostaną, oprócz medalu pamiątkowego, po raz pierwszy nagrodą pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

Laureaci
Od początku istnienia nagrody wyróżnionych zostało blisko 90 znakomitych pisarzy, artystów plastyków, muzyków, aktorów i reżyserów, tworzących na Mazowszu. Nagrodą „Dzieło Życia” uhonorowani zostali m.in.: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Tadeusz Konwicki, Julia Hartwig, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Stefan Gierowski.

Ostatnio zaktualizowano 3 września 2021 o 12:59

Mazowiecki Instytut Kultury