Laureaci Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2021

Laureaci Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2021

W 200. rocznicę urodzin Cypriana Norwida – 24 września 2021 r. – przyznane zostały już po raz dwudziesty Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida za dzieło lub kreacje powstałe w 2020 roku w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne i Teatr. Statuetkę za całokształt twórczości otrzymał wybitny pisarz, reportażysta, scenarzysta, reżyser i dramaturg.

Uroczysta gala wręczenia Nagród im. Cypriana kamila Norwida, 24 września 2021

Literackie Dzieło Życia

Laureatem tegorocznej Nagrody „Dzieło Życia” został Józef Hen – jeden z najbardziej twórczych i wszechstronnych pisarzy polskich. W swoim dorobku artystycznym ma zarówno reportaże, nowele, opowiadania, prozę historyczną oraz powieści dla dorosłych i młodzieży. Autor ponad 30 książek, 32 scenariuszy filmowych i teatralnych oraz czterech seriali telewizyjnych.

Literatura

W kategorii Literatura Statuetkę Norwidowską odebrała Maria Karpińska za zbiór opowiadań „Żywopłoty”. To debiutancka książka, w której laureatka kreuje – jak sama mówi – bohaterów, odczuwających podobne do jej lęków, rozczarowań, mających te same nadzieje i popełniających te same błędy. Odnajduje w nich samą siebie, własne niezrealizowane scenariusze i wybory, na które nie starczyło jej odwagi.

Muzyka

W dziedzinie muzyki laureatką XX edycji nagrody została animatorka życia muzycznego Malina Sarnowska, autorka miniserialu „Bazylek w Sinfonii Varsovii”. Złożony z krótkich filmów edukacyjnych serial cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, wprowadzając ich w świat instrumentów muzycznych, przy wykorzystaniu multimedialnej formy przekazu.

Sztuki plastyczne

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii Sztuki Plastyczne otrzymał w tym roku rzeźbiarz Xawery Wolski za rewitalizację dworu w Dańkowie i stworzenie na jego terenie galerii sztuki współczesnej. To zarazem nowa kolekcja sztuki współczesnej na Mazowszu jak i przestrzeń do dialogu między bogactwem materialnym Mazowsza a środowiskiem twórców i odbiorców sztuki.

Teatr

Statuetkę w kategorii Teatr otrzymała aktorka teatralna i gwiazda dużego ekranu Danuta Stenka za rolę Charlotty w spektaklu „Sonata jesienna”, wystawianym w Teatrze Narodowym w Warszawie. Kapituła doceniła niezwykły kunszt wykonania tej partytury aktorskiej, precyzyjnie wymyślonej i zrealizowanej.

Statuetki i nagrody pieniężne

Laureaci – wyłonieni spośród nominowanych – otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 25 tysięcy złotych, a w przypadku laureata Nagrody “Dzieło Życia” – 30 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostali imiennym medalem okolicznościowym oraz nagrodą pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Dotychczasowi laureaci

Od 2002 roku Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowanych zostało już blisko 100 artystów. Są to osobowości świata sztuki jak: aktorzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny.

Mazowiecki Instytut Kultury