Kapituła Plastyczna 2021

Członkowie Kapituły Plastycznej 2021

Mazowiecki Instytut Kultury