Wojciech Kępczyński nominowany do Nagrody im. Norwida 2011

Mazowiecki Instytut Kultury