Jarosław Gajewski nominowany do Nagrody im. Norwida 2014

Mazowiecki Instytut Kultury