Ewa Dałkowska nominowana do Nagrody im. Norwida 2012

Mazowiecki Instytut Kultury