Barbara Krafftówna nominowana do Nagrody im. Norwida 2009

Mazowiecki Instytut Kultury