Wojciech Zubala, fot. nina czajkowska

Mazowiecki Instytut Kultury