Mieczysław Wasilewski nominowany w kategorii sztuki plastyczne 2012

Mazowiecki Instytut Kultury