Hanna Karasińska-Eberhardt nominowana w kategorii sztuki plastyczne 2013

Mazowiecki Instytut Kultury