Grzegorz Moryciński nominowany w kategorii sztuki plastyczne 2008

Mazowiecki Instytut Kultury