Andrzej Dudziński, nominowany w kategorii sztuki plastyczne 2014

Mazowiecki Instytut Kultury