Maria Pomianowska, fot. Katarzyna Kamer

Mazowiecki Instytut Kultury