Maciej Malecki nominowany w kategorii muzyka 2003

Mazowiecki Instytut Kultury