Zieniewicz Andrzej 1a fot. dr Karol Hryniewicz

zdjęcie portretowe

Mazowiecki Instytut Kultury