Piotr Stankiewicz fot. Alicja Szulc

Mazowiecki Instytut Kultury