Piotr Milewski, fot. jan ambrosiewicz

Mazowiecki Instytut Kultury