Piotr Bratkowski fot. Marek Szczepański

Mazowiecki Instytut Kultury