Kira galczynska, fot. arch. prywatne

Mazowiecki Instytut Kultury