2003 kudlicka, foto Jarosław Mazurek

Mazowiecki Instytut Kultury